Posts Tagged ‘תרבות-הדיון’

תקשורת כמשרתת אינטרסים אנטי-דמוקרטיים

שבת, אוקטובר 21st, 2017

התקשורת אימצה נרטיב לפיו דמוקרטיה, דיון מהותי, התמודדות אמתית, חילופין תדירים של מנהיגים זה רע ואילו "בחירת מנהיג" מוסכם מראש ללא דיון זה טוב. תקשורת שמציגה את ההליך הדמוקרטי בקונוטציות שליליות ובחוסר סובלנות מקדמת אינטרסים אנטי-דמוקרטיים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

בפוליטיקה אין ניגודי עניינים וגם לא צריך כל הזמן שקיפות

יום חמישי, דצמבר 10th, 2015

כיצד ואיך הפך הדיון הביקורתי על הפוליטיקה בישראל לעקר, מגמתי ומיותר

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

תרבות הויכוח – או "מרכסיסטיים הזויים"

יום רביעי, יולי 20th, 2011

מנחם לוריא, יועץ לניהול מערכות מידע, מתריע בפנינו, כי בניגוד למטרות האתר, הוא נתפס אצל חלק מהציבור כאתר שמאל כשהמילה שמאל היא מילת גנאי. אם לא נשמור על תרבות השיח והפלורליזם המחשבתי, האתר לא יצליח להשיג את מטרותיו ויהפוך לכלי ניגוח פוליטי אלים וסר טעם

המשך…

ציפי לבני, הבטחת פוליטיקה אחרת !

יום רביעי, יולי 20th, 2011

אסתי שוורץ מתל אביב, כעוסה ומאוכזבת, כותבת ליו"ר הקואליציה חה"כ ציפי לבני, אשר הבטיחה יושרה ופוליטיקה אחרת, ואינה מקיימת את התחייבותה לבוחר

המשך…