Posts Tagged ‘תמ"א 38’

מה עושים במקרה של רעידת אדמה

יום רביעי, יוני 12th, 2019

מדינת ישראל לא ערוכה כראוי לצמצום נזקים במקרה של רעידת אדמה. במקום תכנית מתאר ארצית 38 לחיזוק מבנים המתגמלת בזכויות בנייה וללא מעורבות ממשלתית, יש מקום לתכנית ממשלתית שתחזק מבנים וגם תוזיל את מחירי הדיור

מאת: עמית הרפז

המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 65

יום שישי, ינואר 13th, 2012

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף.

ליקט וערך: דורון קאלו

המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 39

יום שישי, יולי 8th, 2011

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף

ליקט וערך: דורון קאלו

המשך…

יואל חסון לדור לוי: "אין לי כלים … לקבוע … בויכוח על תמ"א 38"

יום שלישי, מרץ 15th, 2011

×—"×› יואל חסון, יו"ר הועדה לביקורת המדינה משיב לדור לוי שאינו יכול לקבוע בעניין אי התאמתה של ת.מ.א. 38 לעזור נגד אסונות ברעידות אדמה המשך…

יואל חסון, המימוש של ת.מ.א.38 לקוי

יום שלישי, מרץ 15th, 2011

דור לוי פנה אל ×—"×› יואל חסון וביקש ממנו לבחון את התאמתה לתפקיד של התכנית לחיזוק מבנים לקראת רעידות אדמה.  ח"×› חסון השיב ודור שב ומפרט את שאלתו המשך…

האם תמ"א 38 היא הפתרון נגד רעידות אדמה?

יום חמישי, מרץ 3rd, 2011

תמ"א 38 היא תכנית לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, המאשרת לקבלן הוספת קומות כדי לממן את עלות החיזוק. מכתב זה, לח"כ יואל חסון, יו"ר הועדה לביקורת המדינה, מטיל ספק ביעילות התכנית, ומתריע מפני הסיכונים שהיא טומנת בחובה

המשך…