Posts Tagged ‘תחרות’

שוק הגז הטבעי – ביקורת על מחקר של מכון אהרן דוברת בבינתחומי בהרצליה – חלק ראשון

יום שלישי, אוקטובר 18th, 2016

שלושה חוקרים ממכון אהרן דוברת ז"ל במרכז הבינתחומי בהרצליה כתבו מחקר בשם "רגולציה של שוק הגז הטבעי". להלן ביקורת על המחקר חלק ראשון

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

קואליציית הארגונים החברתיים: חוק התחרות בבנקאות עוקר מתוכן

יום רביעי, ספטמבר 7th, 2016

בארגונים טוענים: החוק להגברת התחרות בבנקאות לא מאפשר הקמת בנקים חדשים ויצירת תחרות אמיתית. החלקים המשמעותיים מהמלצות ועדת שטרום הועלמו מהצעת החוק

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

חברת החשמל – "הכו בעובדים והצילו את המדינה"

יום ראשון, נובמבר 1st, 2015

עובדי חברת חשמל הם "זקני ציון" של ישראל בתקופתנו – כל מה שהמופתי לא אחראי לו, הוא באחריותם (טוכולסקי). ביומנים ובעיתונות של סוף השבוע אנחנו צפויים לקבל הרבה מהחומר הממכר הזה ואין מי שיעצור ויגיד רגע! עד כאן!

מאת: נטע חוצן

המשך…

תחרות – בשירות הכלכלה או הפוליטיקה?

יום ראשון, מרץ 15th, 2015

במאמרים הקודמים התרכזתי בטלטלה שעוברת על שוק הסלולר (עד כדי סיכון אג"חים שבידי הציבור – "בינתיים מחזיקי האג"ח מוטרדים פחות מבעלי המניות, אך מבט בלוחות התשלומים דורש מעקב קפדני וערני מבעלי החוב", כלכליסט), ובכישלון הרפורמה בשוק הדלק, שהפכה את החלשים בחברה למשאבת מצלצלים של הממשלה. בהמשך אציג דוגמאות נוספות שמצטרפות למצעד כישלונות מפואר של אבירי התחרות

מאת: נטע חוצן

המשך…

שוק התחרות – באיזה דוכן מוכרים תחרות הכי בזול?

יום חמישי, פברואר 5th, 2015

1,2,3,4  – התחרות מרפאת כל מחלה, בלי פיקוח ומסים. באמת? אז מה קרה לרפורמת הסלולר? למה היא חולה? התשובה שנותנים בימים אלה עיתונים כלכליים ניתנה כאן ב-2012  ע"י תמר בן-יוסף 

מאת נטע חוצן המשך…

"הצו המוסכם" במאגר לויתן – יצירת מונופול ופגיעה בציבור

יום שלישי, מאי 27th, 2014

מסמך טענות 'התנועה לאיכות השלטון' ו'אדם טבע ודין' לצו המוסכם עם השותפות במאגר הגז הטבעי "לוויתן": הפשרה אליה הגיעה המדינה עם שותפות תפגע לשנות דור באינטרס הציבור

המשך…

הפרטת חברת החשמל – שוד כספי הציבור

יום שישי, ינואר 11th, 2013

יצרנית החשמל הפרטי "דליה אנרגיות"  עקפה את דרישת הממשלה להשקיע הון עצמי בסך 20% משווי הפרויקט. במקום זאת היא מנפיקה מניות בכורה למוסדיים. התנהלות "דליה אנרגיות" היא דוגמא לאופן בה פועלת הפרטת החשמל. הממשלה מעבירה לתאגידים את רכוש האזרחים, מעבירה להם כספי ציבור, אך האזרחים לא ייהנו מפירות ההפרטה

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

הפרטת החשמל לא כל כך כלכלית, ולא יעילה

יום רביעי, דצמבר 26th, 2012

גדעון עשת מתאר את המצב הקיים במשק החשמל, ומדוע הפרטת החשמל תגרום לנטל כלכלי ולא לשיפור

המשך…

משה כחלון, מדוע אתה מפריט את שידורי עידן +?

יום חמישי, יוני 14th, 2012

שר התקשורת, שכידוע הוא גם שר הרווחה, ואמור היה לדאוג לשכבות החלשות, מכין הצעת חוק להפרטת שידורי עידן +. בכך הוא מבטל את שוויון ההזדמנויות האזרחי בקבלת מידע משידורי הטלוויזיה. וגרוע מכך, הקופה הציבורית מימנה את התשתית, והזכיין העתידי יקבל אותה במתנה

מאת: מנחם לוריא

המשך…

בתי-ספר בזיכיון (CHARTER SCHOOLS) – אפשרויות בלתי – נדלות

יום רביעי, יוני 6th, 2012

רעיון בתי-הספר בזיכיון, כפי שהוא מיושם בארה"ב, מאפשר הקמת בתי-ספר חדשות לבקרים. האם האפשרויות הן חינוכיות או עסקיות? מאמר שני בסדרה על בתי-ספר בזיכיון

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…