Posts Tagged ‘תאגיד-השידור’

מה יירשם בספרי ההיסטוריה על שלטון ביבי

שבת, אפריל 1st, 2017

העברת ההון המצטבר בישראל ידיהם של טייקונים ותאגידים, זה מה שייזכר מכהונת ביבי השנייה. סיפור התאגיד משקף את האופן בו  מנצל השלטון את הפיצול המעמדי כדי לרסק את שני הגופים ולהבטיח לעצמו תקשורת כנועה, מפוחדת ואוהדת

 מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

להיכן נעלם תקציב המדינה

יום רביעי, נובמבר 9th, 2016

התקשורת שלכאורה "רודפת" את נתניהו, עוסקת ברכילות ולא בביקורת אמיתית על מדיניותו. (חוסר) העיסוק בתקציב המדינה הוא דוגמה לכך

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…