Posts Tagged ‘שלמה-סבירסקי’

הצטברות העושר בידי מעטים בין הגורמים למחירי הנדל"ן

יום שלישי, ספטמבר 8th, 2015

מרכז אדוה חקר את ההשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור. לפניכם עיקר הממצאים שעלו בידי שלמה סבירסקי וירון הופמן-דישון

המשך…

מרכז אדוה: דוח על ממשלת נתניהו השניה

יום ראשון, דצמבר 1st, 2013

"נס לא קרה לנו", זוהי הכותרת של דוח מיוחד שערכו חוקרי מרכז אדוה בראשותו של ד"ר שלמה סבירסקי  על תקופת כהונתה של הממשלה הקודמת – 2009-2013 המשך…

המחאה החברתית והמדיניות הכלכלית – האם משהו השתנה

יום שני, נובמבר 25th, 2013

נס גדול לא היה פה, כנס על המדיניות הכלכלית של ממשלת נתניהו השנייה, 2012-2009.  יתקיים בתל אביב, בבית ציוני אמריקה ביום חמישי 28 בנובמבר 2013 משעה שש בערב ועד שמונה וחצי המשך…

המחאה החברתית והמדיניות הכלכלית – הזמנה לכנס

יום שני, נובמבר 18th, 2013

ביום ה' 28.11.13 בשעה 18:00 יתקיים בבית ציוני אמריקה (אבן גבירול 26, ת"א) כנס בעקבות דו"ח חדש של מרכז אדוה בנושא המדיניות הכלכלית של ממשלת נתניהו השניה

המשך…

האמנם משבר – ועל חשבון מי? כנס בנושא תקציב המדינה

יום ראשון, יולי 21st, 2013

היום יתקיים בחיפה כנס שיזם מכון ון-ליר, בנושא העקרונות העומדים מאחורי תקציב המדינה והשפעתו על קבוצות שונות בחברה הישראלית.

המשך…

דו"ח אדוה: עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית

יום שני, מאי 27th, 2013
דו"ח של מרכז אדו"ה מגלה כי השנים האחרונות היו טובות למעסיקים ופחות טובות לעובדים, שחלקם בעוגת ההכנסות ירד
מאת שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס ואריאן אופיר המשך…

תקציב 2013-2014: דרושה מדיניות דמוקרטית, לא רפובליקנית

יום שני, מרץ 18th, 2013

התקציב הבא צריך להיות כלי לקידום פיתוח וצמיחה ולא להביא לקיצוצים שיפגעו בתשתית החברתית-כלכלית של ישראל. מכתב שנשלח לחברי הכנסת ע"י שלמה סבירסקי, המנהל האקדמי של מרכז אדוה המשך…

כשל שוק, תקציב משרד השיכון זקוק לשיקום

יום רביעי, דצמבר 5th, 2012

בעשור האחרון קטן תקציב משרד הבינוי והשיכון, במונחים ריאליים, מ-9.54 מיליארד ש"ח ב-2000 ל-2.49 מיליארד ₪ ב-2011. זהו הביטוי המוחשי ביותר של השלת האחריות המדינתית לדיור בר השגה לכלל האוכלוסייה. כך קובעים עדי סופר ושלמה סבירסקי במסמך תקציב משרד הבינוי והשיכון: מאחריות מדינתית ליד הנעלמה של השוק החופשי שמפרסם היום מרכז אדוה המשך…

מדיניות השקעות ציבורית – לשוויון וצדק חברתי

יום חמישי, אוגוסט 16th, 2012

הדיון אודות אי השוויון בישראל עוסק בעיקר בסוגיות חלוקתיות אך פתרון לטווח הארוך אפשרי רק עם שינוי מהותי במדיניות ההשקעות ובהעברת האחריות על מדיניות ההשקעות לידי הציבור

מאת:  שלמה סבירסקי

המשך…

מרכז אדוה: תמונת מצב חברתית

יום ראשון, דצמבר 18th, 2011

הדו"ח השנתי של מרכז אדוה, המתייחס לנתוני 2010,  עוסק בשכר והכנסות של משקי בית, חינוך והשכלה גבוהה, נגישות לשירותי בריאות ופנסיה. מחברי הדו"ח הם ד"ר שלמה סבירסקי והגב' אתי קונור-אטיאס

המשך…