Posts Tagged ‘רשות החברות הממשלתיות’

המתווה של אורי יוגב להפרטת "פרזות" ו"עמידר" – חלק המדינה ב"פרזות" יועבר בהקצאת מניות ל"עמידר"

יום שני, יוני 20th, 2016

להלן מכתבו של יו"ר החברות הממשלתיות אורי יוגב ליו"ר ועדת הכספים משה גפני, המבקש אישור למתווה ההפרטה של "פרזות". המכתב חושף כבדרך אגב את שהכחיש שר השיכון יואב גלנט, ש"עמידר" תפעל כחברה בעלת מניות בבורסה. לפי המתווה, המדינה תעביר את חלקה ב"פרזות" על-ידי הקצאת מניות ל"עמידר". הדיון בנושא יתקיים בוועדת הכספים ביום שני 20 ביוני

המשך…

מכון ון ליר: חברות ממשלתיות: מה ההצדקה לקיומן?

יום שלישי, מרץ 22nd, 2016

שולחן עגול בנושא ביום שלישי, י"ט באדר ב' תשע"ו, 29 במרץ 2016, 16:45–20:00 במכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים

המשך…

זהירות, עובדים עלינו

יום ראשון, יוני 8th, 2014

חברת נמל אשדוד השקיעה ×›-1.6 מיליארד שקל בקרן פיצויים לעובדיה. כמחצית הסכום נרשם כרווח הוני והיתרה מושקעת. במה הושקע הכסף, אצל מי ואיך הצליחה החברה להשיג רווח הוני ×›×” מרשים, מהו מקור הכסף ומה מחלקו שולם כדיבידנד למדינה – כל הפרטים האלה אינם נמצאים בדו"×— שיצא לעיון הציבור

מאת: מנחם לוריא

המשך…

נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) – האם מינוי יהודה בר-און למנכ"ל יאושר?

יום ראשון, פברואר 23rd, 2014

יהודה בר-און נבחר על ידי דירקטוריון נת"ע למנכ"לה והוא מחליף את יצחק זוכמן בתפקיד. המינוי אמור להיות מאושר ברשות החברות הממשלתיות ומאושר על ידי שרי האוצר והתחבורה. ארגון נוסעי התחבורה הציבורית חשף אזכורים חמורים בדו"חות מבקר המדינה על יהודה בר-און בתפקידים קודמים. כמו כן, הוא חשף תומכים פיקטיביים במינויו ברשת החברתית. האם הגילויים בתחקיר הארגון ימנעו את מינויו למנכ"ל?

המשך…

אורי יוגב ו'פלסטרו גבת' – תצוגת תכלית לקראת רשות החברות?

יום שלישי, אוגוסט 20th, 2013

רבות נאמר על המינוי של אורי יוגב לראש רשות החברות הממשלתיות. אמנון פורטוגלי סוקר מקרה נוסף שבו ×”×™×” יוגב מעורב – ניהול ומכירת מפעל 'פלסטרו גבת', ומראה כיצד גם כאן, עיקר כשרונו של יוגב ×”×™×” ביצירת רווח מקסימלי לו ולמקורביו. האם זו התכנית גם ברשות החברות?

המשך…