Posts Tagged ‘רפי-לאופרט’

חברים בשמאל, רק אל תאיימו

יום שלישי, מאי 3rd, 2016

בתגובה לקריאתה של נטע חוצן לשמאל "לשנות את כללי המשחק" בהתנהלותו מול הימין החדש, מאשים רפי לאופרט את השמאל ביצירת מצע למלחמת-אזרחים מאחר שלא השלים עם איבוד השלטון, וקורא לו לבחון את עצמו

מאת רפי לאופרט המשך…

תגובה שלישית לעדנן – קווי היסוד של הממשלה ה-33

יום שלישי, אפריל 2nd, 2013

ל.רפי מגיב לדברי עדנן המופיעים ברשומה בשם: " קווי היסוד של הממשלה ה-33: המבט הנכון, תשובת עדנן (ב)". על מעמד בית המשפט העליון ועל שיטת הממשל ועל עקרון שתי המדינות לשני עמים

המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: עדנן מגיב לפוטוגלי

יום שני, אפריל 1st, 2013

עדנן שב ומגיב.  גם פוסט ×–×” פורסם לראשונה כתגובה בפוסט של פורטוגלי ונחטף משם המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: תגובה לתגובה של אמנון פורטוגלי

יום חמישי, מרץ 28th, 2013

ל. רפי מתוכח עם אמנון פורטוגלי, גם זו תגובה ש"נחטפה" לפוסט עצמאי ×¢"×™ מערכת עבודה שחורה.  והכל התחיל במאמרו של עדנן, ערבי-ישראלי החושש מכרסום נוסף בזכויותיו עם כינון הממשלה ×”-33 המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: 'הרפובליקה היהודית של ארץ ישראל'

יום רביעי, מרץ 27th, 2013

אמנון פורטוגלי מצטרף ומוסיף מאמר תגובה משלו למאמר "קווי היסוד של הממשלה ×”-33: המבט הנכון" המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: המבט הנכון (ב)

יום רביעי, מרץ 27th, 2013

מערכת עבודה שחורה שמחה לדיון המתפתח בעקבות מאמרו של "עדנו אבו-אירול".  המגיב ל. רפי שב והגיב כתגובה למאמר באותו פוסט.  שוב מצאנו את התגובה ראויה להיות פוסט עצמאי ואנחנו "מפקיעים" אותה לכאן המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: המבט הנכון, תשובת עדנן (ב)

יום רביעי, מרץ 27th, 2013

גם את תגובתו זו של "עדנן אבו אירול" שמחנו, מערכת עבודה שחורה" להפקיע משיח התגובות הרגיל ולעשותה פוסט עצמאי המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: המבט הנכון

יום ראשון, מרץ 24th, 2013

דברים אלה נכתבו כתגובה לדברי עדנן שפורסמו כאן. ל. רפי הוא מגיב ותיק, עקבי ודעתני בשיח התגובות של עבודה שחורה, בתגובותיו בא לביטוי הקו הניצי / הימני של קשת הדעות בחברה הישראלית, שאינו הקו האידיאולוגי השורר כאן בעבודה שחורה.  למרות זאת מצאנו שהתגובה הזו ראויה להיות פוסט עצמאי
מערכת עבודה שחורה המשך…

קווי היסוד של הממשלה ה-33: המבט הנכון, תשובת עדנן

יום ראשון, מרץ 24th, 2013

משיח התגובות למאמרו של עדנן אבו-אירול שפורסם כאן הוצאנו את תגובתו של ל.רפי ואנחנו מפרסמים אותה כפוסט נפרד, כך גם דברים אלה שכתב עדנן אבו-אירול כתגובה לתגובה.  מערכת עבודה שחורה קוראת לקוראינו להשתתף ולכתוב מאמרים נוספים לשיח החשוב ×”×–×” המשך…

חוק החרם או חוק ה"אנטי-חרם"?

יום ראשון, יולי 17th, 2011

"חוק החרם" חוקק בזהירות הראויה, לצעקה של נפגעי החוק אין יסוד אמיתי. הוא אינו פוגע בחופש דיבור או מחשבה, והוא מכוון היטב נגד פעילות עויינת מבית ומחוץ

מאת: רפי לאופרט

המשך…