Posts Tagged ‘קיצור שבוע העבודה’

לקצר את שבוע העבודה, להאריך את החופשה השנתית ולהעלות את שכר המינימום

יום שני, יוני 21st, 2021

מפלגות שמאל מרכז הצטרפו לממשלת השינוי וניתן לקוות שיטביעו חותמן ביוזמות לטובת הציבור הרחב. הן צריכות לדרוש שלושה דברים בסיסיים

מאת: מיה פאול

המשך…

קיצור שבוע העבודה – בושה להסתדרות

יום שני, מרץ 26th, 2018

קיצור שבוע העבודה ב-4 שעות חודשיות אינו באמת הישג להסתדרות הכללית החדשה. לא בטוח ששווה להחזיק ארגון גדול כל כך כמו ההסתדרות בשביל הישג שכזה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

ששה סופ"שים ארוכים בשנה לא יתנו לנו כלום

יום שלישי, יוני 28th, 2016

ממשלת ישראל אשרה הצעת חוק להנהגת ששה סופי שבוע ארוכים בשנה. אין שום תועלת בהצעת חוק זו. על השמאל להוקיע את הצעת החוק ולהציע אלטרנטיבה מועילה יותר

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

במקום פתיחת חנויות בשבת – לקצר את שבוע העבודה

יום שלישי, יולי 2nd, 2013

כשאין זמן לקניות באמצע השבוע, התשובה לא צריכה להיות "בואו נקנה בשבת"

מאת ק. טוכולסקי המשך…

עופר עיני ובגידתו בעובדים

יום ראשון, אוגוסט 15th, 2010

במקום לדאוג לתנאי ההעסקה ולשיפור איכות חייהם של העובדים, יו"ר ההסתדרות משתף פעולה עם ההצעה להאריך את שבוע העבודה. הצעה זו תפגע באופן חמור בעובדים ממעמד הביניים

מאת: א. קוריאל המשך…

על הסוציאל דמוקרטיה בישראל להיאבק לקיצור שבוע העבודה

יום רביעי, נובמבר 18th, 2009

במצב של התמעטות מקומות עבודה, הגיוני לחלק מקומות עבודה ליותר אנשים. מפלגת השמאל בגרמניה הכניסה למצעה סעיף קיצור שבוע העבודה. אלא שהעסקת יותר אנשים באותה עבודה מצמצמת רווחיהם של בעלי-ההון, והם מתנגדים לכך. גם הסוציאל דמוקרטיה בישראל צריכה להיאבק לקיצור שבוע העבודה

מאת: ק. טוכולוסקי

המשך…