Posts Tagged ‘קופיקס’

השיטה אכן עובדת פיקס לטובת ההון

יום שני, פברואר 27th, 2017

איזו מציאות מסתתרת מאחורי העלאת המחיר בסניפי קופיקס, ואיך זה קשור לשכר המינימום?

מאת: ק.טוכולסקי

המשך…