Posts Tagged ‘עצמאים’

חוק ההסדרים 2017-2018 – חילוקי-דעות בדיון בוועדת העבודה על הצ"ח "פנסיה ודמי אבטלה לעצמאים"

יום שלישי, נובמבר 29th, 2016

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת החלה אתמול בדיונים בפרק "הפנסיה לעצמאים" במסגרת חוק ההסדרים. במהלך הדיון נתגלעו מחלוקות בין חברי הכנסת מהסיעות השונות ובין נציגי ארגוני העצמאים לנציגי משרדי הממשלה

המשך…

הממונה על ההגבלים והאיגודים העסקיים של העצמאים

יום ראשון, דצמבר 21st, 2014

הממונה על ההגבלים העסקיים, פועל בצדק להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות של הטייקונים והקונגלומרטים הענקיים במשק הישראלי. במקביל הוא מחיל דרישות לא הוגנות על "איגודים עסקיים" של העצמאים והעסקים הקטנים המואגדים בלה"ב, שהוא ארגון הגג של האיגודים העסקיים הקטנים ולמעשה מתפקד כאיגוד המקצועי של עובדים רבים
מאת: עו"ד דוד סנדובסקי המשך…

מרכז אדוה – מחקר חדש על העובדים העצמאיים

יום חמישי, דצמבר 18th, 2014

רחוק מן האתוס היזמי: רוב העצמאים עובדים לבד, מספקים שירותים קבלניים לממשלה ולתאגידים או שירותים למשקי בית וזכאים לסל זכויות מצומק

המשך…

העצמאים: להתחשב בנו בעת העלאת שכר המינימום

יום שני, נובמבר 24th, 2014

אהוד רצאבי, נשיא להב (לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל) פנה  לשר האוצר יאיר לפיד:" לא ניתן להעלות את שכר המינימום תוך התעלמות מהמעסיק הגדול והמרכזי במשק שהוא מגזר העסקים קטנים והבינוניים"
המשך…

הפראייר הישראלי האמיתי הוא העצמאי

יום ראשון, דצמבר 23rd, 2012

לא רק העובדים סובלים מעוולות שונות. במאמר שלפניכם, מועלות מספר סוגיות הקשורות בעצמאיים. מאת: קורל איילון

המשך…

ביבי נתניהו, הבטחת לתת לעצמאים זכאות לדמי אבטלה

יום רביעי, מרץ 9th, 2011

עצמאים משלמים כל חייהם ביטוח לאומי אך הם אינם זכאים לדמי אבטלה. בנימין נתניהו הבטיח לשנות את המצב, אבל גם מזה לא יצא כלום. יוסי ארז מבקש להזכיר לו המשך…