Posts Tagged ‘עמרם-מצנע’

האם "קדימה מדע" מקיימת את תנאי מכרז הילדים החולים?

יום שני, פברואר 2nd, 2015

עיון בפרטי המכרז ומעקב אחר המתרחש בקרב הילדים החולים עם כניסת הזכיינית החדשה מראה הפרות רבות לכאורה עד כה של המכרז מטעם "קדימה מדע", הקבלן שנבחר במכרז לתת את השירות

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

סכנת קרינה בבתי-ספר – דיון בוועדת החינוך

יום רביעי, ינואר 7th, 2015

ארגוני ההורים התריעו מפני שימוש הולך וגובר ברשתות אלחוטיות העלול לגרום נזקים לתלמידים. יו"ר הוועדה עמרם מצנע: הכתובת לטיפול בקרינה היא הרשות המקומית. ברשויות חלשות, הוא ממליץ שמשרד החינוך יבדוק

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

פרשת תללי"ם, הזדמנות לדרוש העסקה ישירה

יום שני, דצמבר 22nd, 2014

נ.ט. מירושלים מקשה על יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עמרם מצנע: "על-פי המתפרסם, בכלל לא בטוח שלא נפל רבב בהליך כולו, וככה זה עם עמותות קש – אין דבר כזה שהליכי האישור נקיים לגמרי – זה אוקסימורון.  הפיאסקו הזה הוא הזדמנות של המורים לדרוש העסקה ישירה המשך…

פרשת תללי"ם, עמרם מצנע – העניין גמור, אל תפריעו

יום ראשון, דצמבר 21st, 2014

בתשובה להודעתה של א. – פעילת הורי תללים – אודות כנס תללים (היום – א' 21 בדצמבר 2014 – באולם מופת ליד לוינסקי), כותב יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עמרם מצנע: "עובדת זכייתו של מפעיל חדש היא מוחלטת והדבר הנכון הוא לעזור להם לבצע את העברת המקל באופן הכי חלק"

המשך…

ציפי לבני – "התנועה" – לאן היא נעה?

יום ראשון, נובמבר 23rd, 2014

מפלגתה של ציפי לבני נמצאת על פרשת דרכים לאור פרישתו של עמיר פרץ והעדרו של מו"מ מדיני. למרות חולשתה בתוך הקואליציה, הגוש הפוליטי עם מפלגת "יש-עתיד" הופך אותה לגורם חשוב במערכת הפוליטית

מאת רון שביט 
המשך…

עמרם מצנע משיב בעניין ערבית באתר המשרד

יום שני, אוקטובר 27th, 2014

לפני ימים אחדים פנתה דליה בלומנפלד, חברת מערכת "עבודה שחורה", אל יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עמרם מצנע "בבקשה לדאוג לקדם במהירות הכנסת השפה הערבית לאתר משרד החינוך",  להלן תשובת ח"כ מצנע, שהשיב מיידית. אנחנו מביאים אותה לידיעת קוראינו המשך…

עמרם מצנע, טפל בהכנסת השפה הערבית לאתר משרד החינוך

יום חמישי, אוקטובר 23rd, 2014

עיתון הארץ חשף כי האתר החדש של משרד החינוך מעלם מאזרחים דוברי ערבית. דליה בלומנפלד, חברת "עבודה שחורה" קוראת ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת לפעול לתיקון המעוות המשך…

ח"כ עמרם מצנע: הוספת תקציב לדוברות במשרד החינוך… "נראה תמוה"

יום שני, אוקטובר 6th, 2014

דליה בלומנפלד, חברת המערכת, פנתה אל יו"ר ועדת החינוך בכנסת, ח"כ עמרם מצנע, וביקשה לדון בועדת החינוך בעניין הקמת מינהל הדוברות במשרד. מינהל יקר לכשעצמו ועוד יותר נוכח קיצוצי התקציב. ח"כ מצנע השיב מייד, להלן תשובתו המשך…

שי פירון מקים מינהל דוברות חדש במשרד החינוך

יום שישי, אוקטובר 3rd, 2014

בעיצומו של הרעש התקשורתי על הקיצוצים בתקציב המדינה ל-2015 ובתקציב החינוך, פרסם משרד החינוך מכרז להקמת מינהל דוברות חדש. במכתב להלן, מדליה בלומנפלד, פנייה ליו"ר ועדת החינוך ח"כ עמרם מצנע לדאוג להביא לשקיפות ביוזמה זו ולדון בה על כל היבטיה

המשך…

איתן כבל, דאג למחיקת חוק אחריות המדינה לחינוך ציבורי

יום רביעי, אוגוסט 6th, 2014

ח"כ איתן כבל עמד בראש השדולה שהקימה עמותת "הכול חינוך" במטרה לקדם את "חוק אחריות המדינה לחינוך ציבורי". קבוצת מומחים ופעילים בחינוך כתבה חוות דעת המנתחת את הצעת החוק והסבירה כי החוק מקטין את אחריות המדינה בחינוך. להלן מכתב שנשלח לח"כ איתן כבל בבקשה למחוק הצעת חוק זו

המשך…