Posts Tagged ‘עמנואל טרכטנברג’

עמנואל טרכטנברג, בעיית ההעסקה הפוגענית בהצ"ח השבת תידון בהליך החקיקה

יום חמישי, מאי 11th, 2017

במענה למכתב המבקש להכפיף את פתרונות התחבורה הציבורית בהצעת חוק השבת להעסקה הוגנת ולא פוגענית, השיב ח"כ מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני) כי בעיית ההעסקה בהצעת חוק השבת תישקל ותידון בהליך החקיקה. להלן המכתב

המשך…

פוליטיזציה באקדמיה, "אם תרצו", הדיון בוועדת החינוך וההתראה מפני פגיעה בדמוקרטיה

יום שני, יוני 13th, 2016

בדיון בוועדת החינוך ביוזמת ח"כ עודד פורר בעקבות דו"ח שפרסמה "אם תרצו", רוב המשתתפים חיוו דעתם נגד החרם ובקשו להימנע מיוזמה נגד המרצים תומכי החרם העלולה לפגוע בחופש האקדמי. ח"כ מירב בן ארי לא נתנה זכות דיבור למרצים שתוארו כתומכים בחרם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

מצוקת הדיור – השגות על התכנית של מנואל טרכטנברג

יום שני, מרץ 9th, 2015

עמנואל טרכטנברג ניסח את התכנית הכלכלית של המחנה הציוני, ובתוכה תכנית המחנה הציוני למצוקת הדיור עמ' 11. באתר הפייסבוק שלו, הזמין טרכטנברג להציג השגות על תוכנית הדיור והבטיח להשיב עליהן. דור לוי העלה השגותיו, אך לא זכה למענה עליהן

מאת: דור לוי

המשך…

יצחק הרצוג, מועמד המחנה הציוני לראשות הממשלה, בערד

יום חמישי, מרץ 5th, 2015

המועמד לראשות הממשלה מטעם המחנה הציוני בא, עם המועמד לתפקיד שר האוצר פרופ' מנואל טרכטנברג, לערד המדממת לשמוע את דברנו

מאת: יעקב לקס המשך…