Posts Tagged ‘עבודה במשמרות’

שאלות עובדים – יומיים ללא הפסקה

יום שני, נובמבר 9th, 2015

×’. נדרש להשתתף בהדרכה בין משמרות מה שיצר רצף ללא מנוחה, הוא שואל ועו"ד ירון נאור משיב המשך…

כמה שעות מנוחה צריכות להיות בין שני ימי עבודה

יום רביעי, דצמבר 24th, 2014

מוקדן, עובד קבלן נאלץ לפעמים להתחיל יום עבודה חדש לפני שעברו שמונה שעות מסיום יומו הקודם, מה החוק? האם היום העוקב כולו בתעריף שעות נוספות? המשך…

על משמרות והפסקות ביניהן

יום ראשון, מרץ 9th, 2014

שאלה בעניין זכאות לשעות נוספות בעת עבודה במשמרות ותשובתו של עו"ד ירון נאור המשך…

עבודה במשמרות, שאלה אודות שעות נוספות

יום חמישי, נובמבר 28th, 2013

א. שואל על ההפסקה בין משמרות ואם המשמרת הבאה כולה שעות נוספות.  עו"ד ירון נאור משיב המשך…

כמה משמרות לילה מותרות בשבוע

יום רביעי, נובמבר 27th, 2013

שומר שואל כמה משמרות לילה מותרות בשבוע ועו"ד ירון נאור משיב שלא יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות המשך…

חישוב אחוזי משרה והפרשות מעסיק

יום רביעי, נובמבר 27th, 2013

עובד שואל ועו"ד ירון נאור משיב המשך…

שאלות של עובד מסעדה על משמרות והחזר נסיעות

יום שני, מאי 20th, 2013

עובד במסעדה חש שאינו מקבל את התמורה המגיעה לו, כך גם לא ברור מה הוא מקבל כהחזר הוצאות נסיעה לעבודה, עו"ד ירון נאור משיב המשך…

זכויות ותעריפי שעות נוספות של עובדי משמרות וסופי שבוע

יום שני, פברואר 11th, 2013

עובדת שואלת ועו"ד ירון נאור משיב המשך…

עבודה במשמרות, איך מחשבים שעות נוספות

יום שני, דצמבר 3rd, 2012

א. עובד במשמרות ארוכות פעמיים 12 שעות ואח"×› יום חופשה. הוא שואל אם חישוב השעות הנוספות הוא יומי או בצבירה שבועית ועו"ד ירון נאור משיב המשך…

זכויות עובדים – משמרות, שעות מנוחה ושעות נוספות

יום חמישי, אפריל 5th, 2012

להלן שאלותיו של עובד משמרות על חוקיות השיבוץ במשמרת לילה ואחריה במשמרת צהריים, ועל חוק שעות מנוחה. בהמשך תשובתו של עורך הדין ירון נאור

המשך…