Posts Tagged ‘סל לקיום בסיסי בכבוד’

שכר מינימום – מתקנים עיוות דרך יצירת עיוות נוסף

יום שני, ינואר 2nd, 2017

שכר המינימום יתעדכן  ב-1 בינואר 2017 לכל העובדים ל-5000 ₪ לחודש, אך הסכמים נפרדים עם עובדי הניקיון ועם השומרים והמאבטחים מבטיח להם שכר גבוה יותר ממינימום זה. כך יוצרים עיוות בשכר היוצר מצב בו עובד אקדמאי משתכר פחות מאחראי ניקיון או ממאבטח

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

אז איך נדע כמה עניים באמת יש בארץ?

יום שני, דצמבר 26th, 2016

על דו"חות העוני למיניהם, על אי השימוש בסל לקיום בסיסי בכבוד שיכול לשמש בסיס לחישוב שיטת העוני

מאת: אשר רוכברגר

המשך…