Posts Tagged ‘סכסוך-עבודה’

שר האוצר מנצל את משבר הקורונה כדי לפגוע בעבודה המאורגנת

יום רביעי, ספטמבר 2nd, 2020

שר האוצר מתכנן הפחתת שכר לעובדי המדינה. מי שסוחבים את האלונקה בזמן משבר הקורונה, שהממשלה כשלה בניהולו, נקראים שוב לשאת בנטל ולקצץ בשכרם

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

על תנאי-העסקה מקפחים במדייטק בחולון

יום שלישי, יוני 20th, 2017

קשה לקבל, שעירייה תתנכל להון האנושי, שמתניע ומקיים את אחד ממוסדות התרבות המפוארים בעיר חולון. קשה להתייחס בהבנה לעירייה, שאינה מכירה בזכות טבעית של העובדים להסכם שכר קיבוצי

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

ארגון מען – הנהלת "יהודה רשתות" באשדוד מסרבת להכיר בהתארגנות עובדיה

יום שני, ספטמבר 26th, 2016

למרות ש-108 עובדים ב"יהודה רשתות" התאגדו במען, הנהלת החברה הודיעה למען שאינה רואה בו ארגון יציג.  ארגון מען הכריז על סכסוך עבודה ושביתה בחברה

המשך…

ביה"ד לעבודה: "מען" הוא עדיין הארגון היציג ב"מובילי דרור"

יום רביעי, מרץ 9th, 2016

בית הדין לעבודה בחיפה פסק: חברת מובילי דרור חייבת לנהל מו"מ עם מען – ארגון העובדים היציג בחברה

מאת רביב נאוה המשך…

"מען" הכריז על סכסוך עבודה במרכז המוסיקה בראש העין

יום רביעי, דצמבר 30th, 2015

ארגון העובדים "מען" הכריז על סכסוך עבודה במרכז המוסיקה בראש העין. העירייה מסרבת לחתום על הסכם קיבוצי, למרות אישור הממונה על השכר באוצר; מורי המוסיקה מתכננים עצרת מחאה ל-12 לינואר

המשך…

ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה

יום חמישי, דצמבר 10th, 2015

לפני היציאה לחופשת חנוכה, פרסם יו"ר הארגון רן ארז מכתב למורים ובו הוא מסביר את הנושאים הנתונים במחלוקת מול משרד החינוך המשך…

מכבי דנט – ההנהלה מתנהלת באופן לא חוקי – נציגי העובדים הכריזו על סכסוך עבודה

יום שלישי, יולי 28th, 2015

ההסתדרות הלאומית הכריזה סכסוך עבודה במרפאות השיניים של קופת חולים מכבי בשל התנהלות לא חוקית של ההנהלה. החל מ 10.8 צפויים 2200 עובדי מכבי דנט לשבות

המשך…

הוכרז סכסוך עבודה ברשת מרפאות השיניים של מכבי, מכבי- דנט

יום חמישי, אפריל 2nd, 2015

ההסתדרות הלאומי מודיעה על הכרזת סכסוך עבודה במכבי דנט, ואחרי חול המועד ייתכן ותהיה שביתה ו/או עיצומים

המשך…

"העין השביעית": ב"גלובס" אין עיתונאי לסיקור תחום יחסי העבודה

יום רביעי, אוקטובר 1st, 2014

תחום העבודה והתעסוקה הוא תחום מרכזי, בוודאי לעיתון כלכלה ועסקים. למרות זאת, במערכת עיתון "גלובס" הוחלט לבטל את תפקיד העיתונאי המסקר תחום זה

מאת: אורן פרסיקו

המשך…

שי פירון, פתור את משבר הלבורנטים בבתי-הספר

יום חמישי, אפריל 24th, 2014

הלבורנטים, עובדי המעבדות בבתי הספר, הכריזו על שביתה המעמידה בספק את קיום בחינות הבגרות. עצומה של מורים, הורים ותלמידים קוראת לשר החינוך ולמנכ"לית משרדו להתערב אישית בסכסוך ולהביא לפתרונו

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…