Posts Tagged ‘נחמן-שי’

עזרה לקשישים – ×—"×› נחמן שי (העבודה) מסייע במצוקת דיור לקשישים

יום שלישי, אוגוסט 23rd, 2016

בניגוד להתנהלותה הדו-משמעית של ח"כ מהקואליציה, ח"כ נחמן שי ממפלגת העבודה, המשמש יו"ר שדולת הגמלאים בכנסת, פעל למען מציאת פתרון בעיית הדיור של קשיש שהיה ישן ביער. הקשיש זכה לדיור בבית אבות בזכות פעילותו של ח"כ שי ועמותת "ידיד" ובעזרת כתבה שפורסמה ב"הארץ"

המשך…

פוליטיזציה באקדמיה, "אם תרצו", הדיון בוועדת החינוך וההתראה מפני פגיעה בדמוקרטיה

יום שני, יוני 13th, 2016

בדיון בוועדת החינוך ביוזמת ח"כ עודד פורר בעקבות דו"ח שפרסמה "אם תרצו", רוב המשתתפים חיוו דעתם נגד החרם ובקשו להימנע מיוזמה נגד המרצים תומכי החרם העלולה לפגוע בחופש האקדמי. ח"כ מירב בן ארי לא נתנה זכות דיבור למרצים שתוארו כתומכים בחרם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

יצחק הרצוג וחברי סיעת המח"צ, לא לממשלת נתניהו – תשובות

יום שני, מאי 16th, 2016

בשבוע שעבר נשלח מכתב לחברי הכנסת של מפלגת העבודה והעתקיו לחברי הכנסת של התנועה.  הבטחנו לפרסם את התשובות, להלן החמש שהגיעו עד ×›×” המשך…

היום הבחירות לראשות קק"ל – הכירו את המועמדים

יום שני, אוקטובר 19th, 2015

שלושה מתוך ארבעת המועמדים בבחירות שייערכו היום פורשים את חזונם בשימוע ציבורי שערך החוג לדמוקרטיה במפלגת העבודה המשך…

אושר לקריאה שנייה ושלישית: לא עוד "מעביד", מעתה אמור "מעסיק"

יום שני, יוני 16th, 2014

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו) אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברי הכנסת נחמן שי (העבודה) ורוברט אילטוב (הליכוד ביתנו), לפיה כי מעתה ואילך לא יעשה שימוש במונח "מעביד" במסגרת חקיקה (חוקים, תקנות וכיו"ב), אלא במונח "מעסיק"
נתקבל מדובר הועדה המשך…

"מעסיק" במקום "מעביד", זה יותר משינוי סמנטי

יום ראשון, יוני 15th, 2014

יעקב לקס קרא באתר הכנסת אודות הצעה לשנות בספר החוקים של ישראל את המילה מעביד – בכל צורותיה – למילה מעסיק.  את ההצעה מגישים חברי הכנסת רוברט אילטוב מישראל ביתנו ונחמן שי ממפלגת העבודה.  לקס רואה בשינוי יותר מסמנטיקה וקורא לח"×› שי לחשוב שנית אם ראוי שח"×› ממפלגת העבודה יגיש הצעת חוק כזו המשך…

ועדת הפנים מתנגדת להקמת מתקני הגז ביבשה

יום ראשון, ינואר 26th, 2014

ועדת הפנים ערכה דיון על מיקום מתקני הגז ביום רביעי 22.1.14. ההחלטה שהתקבלה: ועדת הפנים כולה תחתום על מסמך התנגדות להקמת מתקני גז ביבשה והוא יוגש למועצה הארצית לתכנון ולבניה. הוועדה דנה בהליך הלא תקין לאישור הקמת המתקן ביבשה ובחוסר ההתחשבות בבריאות הציבור ובעמדתו

המשך…

ח"כ נחמן שי: הצעה דחופה לסדר היום – בריחת המוחות מישראל

יום ראשון, אוקטובר 20th, 2013

מדינת ישראל צריכה להחליט לעצמה האם היא רוצה שאנשים צעירים יעסקו פה במחקר, ישקיעו את עתידם בישראל וגם יביאו בסופו של דבר את התהילה, או שהם עשו את מה שכבר עשו קודמיהם ויעזבו את הארץ, דבריו של ×—"×› נחמן שי במליאת הכנסת ב-14 באוקטובר 2013 המשך…

החוק שישתיק ביקורת על פעילות צבאית

יום שלישי, יוני 25th, 2013

היום – שלישי, 25 ביוני 2013 בשעה 11:00 תדון ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על לוחמי צה"ל) של חברי הכנסת יוני שטבון, יריב לוין ונחמן שי. האגודה לזכויות האזרח מזהירה: החוק יביא לפגיעה מיותרת בחופש הביטוי, יפגע ויגביל את עבודתם של יוצרים דוקומנטריים ועיתונאים המשך…

הצעת חוק לשון הרע על לוחמי צה"ל – האגודה לזכויות האזרח מתנגדת

יום שני, יוני 10th, 2013

נחמן שי, יריב לוין ויוני שטבון יזמו תיקון הצעת חוק לשון הרע על לוחמי צה"ל. ההצעה תוכן לקריאה ראשונה בועדת החוק חוק ומשפט. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לתיקון כזה המגביל את חופש הביטוי

המשך…