Posts Tagged ‘משרד-החוץ’

המאבק של המורים, השוטרים, המתמחים הוא על קיום השירות ולא רק על שכר

יום ראשון, אוגוסט 28th, 2022

מדיניות הייבוש שממשלות ישראל התוו הגיעה לליבת המגזר הציבורי. אז הם מיבשים את החינוך, את המשטרה, את הבריאות ואת הרווחה. ממשלת ישראל ושריה, משרד האוצר, השר העומד בראשו ופקידיו הם מי שמונע מאיתנו לקבל שירותים טובים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

נגד עובדות אלטרנטיביות – היום שבו משרד החוץ יודיע לעולם שמלחמה היא שלום

יום שני, יולי 2nd, 2018

את הנאורות החליף עידן השקר והעובדות האלטרנטיביות. אבל יש מה לעשות מול כותרות ואמירות שקריות: להמשיך להיצמד לאמת ולחשוף אותה. כמה יוזמות אזרחיות כבר עושות את זה

מאת: אלעד כרמל 

המשך…

שירות החוץ הוא ביטחון לאומי

יום ראשון, ינואר 24th, 2016

על ישראל לגבש מדיניות חוץ לפי צורכי ביטחונה וחוסנה הממלכתיים והלאומיים, ולא כגחמות של ראש הממשלה בנימין נתניהו

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

חג האור נוסח חוטובלי ונתניהו

יום ראשון, דצמבר 13th, 2015

עוצמת פער ערכית ומכאיבה קיימת בין הקריאה של מתתיהו החשמונאי בשנת 166 לפני הספירה, המוכרת לנו מספר מקבים ב' פס' כ"ז: " כָּל הַמְּקַנֵּא לַתּוֹרָה, הָעוֹמֵד בַּבְּרִית יֵלֵך אַחֲרַי" ובין ההתנהגות מחפירה בחג החנוכה, חג האור, בשנת 2015 לספירה של ראשי משרד החוץ כלפי ההון האנושי העובד במשרד החוץ

מאת איתן קלינסקי
המשך…

עם לבדד ישכון? או מדוע מדינת ישראל מכריזה מלחמה על ביאלרוס וקמרון?

יום שלישי, אוגוסט 11th, 2015

אשר רוכברגר מנתח את המהלכים האחרונים במדיניות החוץ הישראלית

המשך…

ציפי חוטובלי וישראל הראל – ה'הסברה' של הימין האמוני-לאומני בישראל

יום שלישי, יוני 2nd, 2015

אמנון פורטוגלי על טיב העמדה הישראלית המוצגת ע"י סגנית השר במשרד החוץ וע"י ישראל הראל, על משמעותה בעיני אחרים ועל מסוכנותה לישראל המשך…

שר החוץ – חוצפה ישראלית

יום רביעי, מרץ 26th, 2014

ק. טוכולסקי מנתח את השביתה במשרד החוץ ואת התגובה הבלתי אפשרית של שרי החוץ והאוצר

המשך…

משטרת ישראל כמגינת השלטון

יום שני, יולי 2nd, 2012

יותר מדי עדויות מתחברות לתמונה אחת מטרידה – במקום שהמשטרה תעסוק בשמירת הסדר הציבורי, היא עוסקת במניעת התפשטות המחאה למצב שיסכן את יציבות הממשלה

מאת: יהונתן קלינגר המשך…

בנימין נתניהו, השעה את גירוש פליטי דרום סודן עד התייצבות המצב שם

יום רביעי, אפריל 4th, 2012

המכתב להלן מבקש מראש הממשלה לאמץ את המלצות משרד החוץ ודו"ח הכנסת ולהשעות את גירוש פליטי דרום סודן עד לזמן בו המצב שם יתייצב, והפליטים יוכלו לשוב לארצם ללא חשש

המשך…

ממשלת ישראל: ספר תכניות העבודה

יום ראשון, אפריל 1st, 2012

מערכת עבודה שחורה מגישה, כשרות לציבור הגולשים, את ספר תכניות העבודה של ממשלת ישראל לשנת 2012 המשך…