Posts Tagged ‘מעורבות ממשלתית’

מעורבות ממשלתית בדיור ציבורי – המענה למצוקת הדיור

יום שני, אוקטובר 8th, 2018

תכנית "דיור למשתכן" היא תכנית לא ראויה לא מהנימוקים שמציג עיתון דה-מרקר, אלא כי על הממשלה להיות מעורבת בשוק הדיור ולאפשר דיור ציבורי איכותי נגיש וזול על עתודות הקרקע המצומצמות של המדינה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

ייצור חשמל מאנרגית השמש לעומת ייצור חשמל מגז

יום שני, אוגוסט 7th, 2017

 הפתרון האמיתי והנכון כיום לייצור חשמל, הוא אנרגיה סולארית ובעיקר על גגות ובשילוב בשטחים חקלאיים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

איך תומרנה ממשלת השוק החופשי ליזום הקמת מיכל אמוניה

יום ראשון, יוני 18th, 2017

הערות והשגות למאמר של ירום אריאב הטוען שהממשלה לקחה על עצמה את האחריות להקים מפעל אמוניה. אריאב אינו מסביר איך ממשלה, המאמינה בשוק הפרטי החופשי ממעורבות ממשלתית, תומרנה למצב בו היא אחראית לייזום הקמת מפעל אמוניה?

מאת" אמנון פורטוגלי

המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק חמישי ואחרון

יום רביעי, מרץ 29th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב.
ניר המדיניות שכתבו דרור אבידור ועומר מואב אינו מסמך להתגאות בו, אינו לתפארת מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי ואלו שכתבו אותו.
חבל שנכתב

המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק רביעי

יום שלישי, מרץ 28th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב

המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק שלישי

יום שני, מרץ 27th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב

המשך…

על הויכוח בין עומר מואב מיכאל שראל וסתיו שפיר בנושא הדיור להשכרה – חלק שני

יום שני, מרץ 21st, 2016

הצעת חוק שכירות הוגנת נועדה להסדיר יחסי שוכר ומשכיר בתקופה של מצוקת דיור. ד"ר מיכאל שראל מתנגד להצעת החוק. מבחינתו אין בעיות מהותית בשוק השכירות, לדעתו השוק תחרותי שעובד, והבעיות שישנן הן 'כשלי שוק' שיפתרו במסגרת כלכלת שוק החופשית ממעורבות ומרגולציה ממשלתית

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

על הרס החקלאות אין כפרה

יום חמישי, ספטמבר 24th, 2015

להלן מכתב ששלחו חקלאים לראש-הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לפתור את בעיות החקלאים. אם לא תיענה בקשתם, הם מאיימים לעזוב את משקיהם ובכך לעצור את הספקת התוצרת לשווקים

המשך…

מאגרי ×”×’×– – העינים היפות של לוויתן

יום חמישי, מאי 7th, 2015

שדה הגז לוויתן לא יפותח בשנים הקרובות אלא אם המדינה תתערב ותפעל לפיתוח השדה. אין קונים לגז בשוק הבינלאומי. שדה הגז לוויתן לא יפותח בשל שיקולים של כדאיות כלכלית והחזר השקעה. על מדינת ישראל להתערב ולפעול לפיתוח השדה משיקולים של בטיחות אנרגטית

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

התכנית הכלכלית של מפלגת העבודה – השגות על הפרק הדן בדיור בר השגה

יום שני, דצמבר 10th, 2012

המאמר סוקר את התכנית לדיור בר השגה בתכנית הכלכלית שפרסמה מפלגת העבודה בשבוע שעבר. המאמר מציין שהגישה הבסיסית נכונה, הפתרון לשוק הדיור יבוא מפרויקטים ממשלתיים לבניית דירות להשכרה.  אבל הפתרונות שגויים 

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…