Posts Tagged ‘מיצ"ב’

מבחני המיצ"ב – הצעה למדיניות חדשה

יום חמישי, מרץ 14th, 2019

מומחים העוסקים בתחום החינוך שלחו לשר החינוך מכתב המציע שיטה חדשה לניהול מבחני המיצ"ב, שתשמש כלי בידי משרד החינוך להעריך את הישגי החינוך, אך תמנע תיוג של מוסדות וישובים ותשמש כלי לפיתוח כישורי התלמיד

המשך…

בתוככי מערכת החינוך במגזר הערבי

יום שני, נובמבר 10th, 2014

מידע מבפנים על בעיות וליקויים במערכת החינוך במגזר הערבי, כפי שמשתקף מתלונות של נוגעים בדבר

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

שי פירון – סיכום שנת קדנציה: העדפת החמ"ד, מחדלים – 3

יום רביעי, אפריל 30th, 2014

המאמר השלישי בסדרה יתמקד בהעדפת החינוך הממלכתי דתי, בתכנית "האחר הוא אני", בבעיות ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה", שאינן מטופלות על ידי השר, ובריבוי ההודעות על רפורמות כאמצעי לערעור המערכת ולהגברת השליטה על השר. השר מקדם את הפרטת החינוך ואת מיגזורה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

על חינוך ופוליטיקה במשרד החינוך – מנכ"לית חדשה למשרד החינוך

יום שני, ספטמבר 30th, 2013

ב-29 בספטמבר פורסם כי מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר עוזבת את התפקיד ובמקומה מתמנה מיכל כהן. האם המינוי החדש מקדם את הצהרת שר החינוך על הפרדת הפוליטיקה מהחינוך?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

האם זו תחילת סופה של מערכת החינוך בישראל?

יום שני, ספטמבר 2nd, 2013

כל אדם שאי פעם עסק שעה אחת בהוראה יודע שבאמצעות מבחנים אפשר לדעת אם החומר נלמד או לא. אין דרך אחרת להנחיל ידע מבלי לבחון אותו. ביטול הבגרויות והמיצ"ב ללא פתרון אחר שעולה במקביל לזה הוא בריחה מאחריות, תחום הצטיינות של מפלגת אין עתיד

מאת: זיו טרנר

המשך…

הורים, הבה נתארגן נגד המיצ"ב במתכונתו הנוכחית

יום שלישי, מאי 7th, 2013

אם לתלמיד בכיתה ב' הסובל מן המתח בהתכוננות לבחינות המיצ"ב, פונה אל הורים בבקשה להתארגן למען הגנה על המצב הנפשי של התלמידים בעת ההכנה האינטנסיבית למבחנים

המשך…

בית המשפט העליון – שקיפות המיצ"ב עדיפה על ערכים חינוכיים

יום שלישי, אוגוסט 28th, 2012

מבחני המיצ"ב, שהם מרכיב במדיניות הסטנדרטים שהוכנסה למערכת על ידי לימור לבנת, והפכה לאסטרטגיה בתקופת כהונתו של גדעון סער, הם נזק לחינוך. שיטת המדידה הזו היא המחלה האנושה של מערכת החינוך. בית המשפט העליון שהתיר פרסום תוצאות המיצ"ב, מעדיף שקיפות על ערכים חינוכיים

מאת|: אברהם פרנק

המשך…

פתיחת אזורי רישום – טלאי על טלאי

יום ראשון, דצמבר 4th, 2011

­­

בצורה בה היא מתבצעת, פתיחת אזורי הרישום של בתיה"ס, שנועדה "למנוע מעבר לחינוך הפרטי", רק תחמיר את אי-השוויון ואת המשבר במערכת החינוך עוד יותר

מאת אברהם פרנק המשך…

מיצ"ב תשע"א – האם יש או אין שיפור?

יום רביעי, נובמבר 23rd, 2011

תגובה למאמר של אברהם פרנק בו נטען כי שר החינוך וראמ"ה מייצרים מצג שווא של שיפור משמעותי במיצ"ב, תוך מניפולציה של נתונים והיעדר שקיפות

מאת: איתי אשר

המשך…

על בעיית שקיפות בפרסומי הראמ"ה ועל תוצאות המיצ"ב

יום ראשון, נובמבר 20th, 2011

האם פרסומי הרשות למדידה והערכה בחינוך על תוצאות מבחני המיצ"ב הם שקופים לציבור? האם חל שיפור משמעותי בתוצאות המיצ"ב? על כך ברשומה זו

מאת: אברהם פרנק

המשך…