Posts Tagged ‘מיסוי ×”×’×–’

"מהו המחיר הנכון לגז טבעי בישראל' – מספר הערות למאמר של אורי ×›×¥

יום חמישי, ספטמבר 22nd, 2016

אורי כץ כותב בבלוג שלו ב"הארץ" פוסט על המחיר הנכון לגז טבעי בארץ. הפוסט של כץ הוא מלאכת מחשבת של התחמקות מדיון אמיתי, משמעותי, על מחיר הגז, ועל מי הגורף את רווחי העתק מהגז בישראל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל – פרק שני, תמונת המצב

יום שלישי, מאי 31st, 2016

הנחות היסוד שעמדו בבסיס מתווה הגז הופרכו עוד לפני שקיבל בגץ את החלטתו[2].
המתווה התבסס על ×”×”× ×—×” שניתן ×™×”×™×” לממן את פיתוח מאגרי ×”×’×– באמצעות יצוא. אלא שההנחה ששוקי היצוא פתוחים ומשוועים לגז הישראלי לא ×”×™×” לה בסיס כבר בעת שהוקמה ועדת קנדל ולבטח לא כאשר נחתם מתווה ×”×’×– המקורי וכאשר אושר מתווה ×”×’×– המתוקן המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל (פרק ראשון)

יום ראשון, מאי 29th, 2016

במקום המתווה 'המתוקן' שאושר, מדינת ישראל צריכה מתווה גז אשר ייטיב עם האינטרס הציבורי, עם  הציבור שהוא הבעלים של הגז.  במקום הממשלה שלא עשתה זאת, מצורפת כאן תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל. מטרת התכנית היא להביא לעצמאות אנרגטית, למחירי גז, חשמל  ומים נמוכים, ליוקר מחיה יורד, לאויר נקי ולסביבה איכותית, לפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים, ולשימוש ברווחי הגז למטרות ציבוריות-חברתיות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מה על המדינה לעשות כדי למנוע עיוות חוק ששינסקי לטובת תאגידי הגז

יום חמישי, דצמבר 31st, 2015

המדינה טוענת כי תאגידי הגז פועלים באמצעות תרגילי חשבונאות לא כשרים להפחית את תשלומי היטל ששינסקי. סכומי העתק שירוויחו תאגידי הגז מהווים תמריץ לתכנוני מס אגרסיביים ולתרגילי מס. לתאגידי הגז אינטרס לרשום כמה שיותר השקעות, כמה שפחות הכנסות ולשלם כמה שפחות מס, ומדובר בהרבה מיליוני שקלים בכל שנה. צריך להבטיח שלתאגידי הגז לא יהיה כדאי לעוות את מטרות חוק ששינסקי

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

תאגידי ×”×’×–, "הקוזק הנגזל" – עובדות נוספות

יום ראשון, אפריל 12th, 2015

אמנון פורטוגלי משווה את הכנסות הממשלה מהגז המופק בים. בין המלקוח הממשלתי (Government Take = GT) בישראל לבין זה הקפריסאי. ישראל מקבלת הרבה פחות ממה שלוקחת ממשלת קפריסין
המשך…

על מה צריך להיות הדיון לקראת הבחירות

יום שלישי, דצמבר 23rd, 2014

הגיע הזמן לדבר על מה שלא ידברו עליו במערכת הבחירות. על העובדות הסוציאליות שמועסקות דרך עמותות, על הגז שלנו שנגזל מאתנו תמורת פירורים, על האוויר המים והאדמה שלנו שמורעלים, על חוסר התכנון לטווח ארוך, על הפערים ההולכים וגוברים, על העדר יושרה בסיסית של פוליטיקאים שאמורים להנהיג אותנו
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

ועדת ששינסקי – לשנות את ההמלצות

יום שני, יוני 30th, 2014

'אדם טבע ודין' והתנועה לאיכות השלטון הגישו את ההערות להמלצות ועדת ששינסקי: "מסקנות הביניים של ועדת ששינסקי ממשיכות את המגמה הנוכחית אשר בה רווחי העתק המגיעים מהשימוש במשאבי הטבע לא יגיעו לכיסו של הציבור הישראלי" המשך…

השבוע בכנסת, ביום שלישי "יום הסביבה בכנסת", "יום הצעירים" ו"יום הסטודנט", ביום ד' "יום העסקה ישירה"

יום ראשון, יוני 15th, 2014

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…