Posts Tagged ‘מדיניות הסטנדרטים’

היחס לחינוך במערכת הממלכתית מתכתב עם הכלכלה

שבת, אוקטובר 11th, 2014

הישראלים מתגאים במספר זוכי הנובל היהודים. סיפור הגניוס היהודי הוא תעתוע שווא. האם זוכי הנובל הם תוצר של מערכת החינוך הישראלית? האם נכון להתגאות בגאונים, באליטה, בסיפורי ההצלחה, כאשר מרבית העם שוקע אט אט בבורותו? רשומה שפורסמה באתר "hakarzia"

המשך…

על חינוך ופוליטיקה במשרד החינוך – מנכ"לית חדשה למשרד החינוך

יום שני, ספטמבר 30th, 2013

ב-29 בספטמבר פורסם כי מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר עוזבת את התפקיד ובמקומה מתמנה מיכל כהן. האם המינוי החדש מקדם את הצהרת שר החינוך על הפרדת הפוליטיקה מהחינוך?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

מנכ"לית הרשות למדידה והערכה בחינוך מיכל בלר פרשה מתפקידה

יום שני, מאי 20th, 2013

פרופ' מיכל בלר מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך פרשה מתפקידה. להלן רשומה פרי עטו של העיתונאי אור קשתי המחווה דעתו על תפקידה ועל תפקיד המדידה בחינוך

המשך…

ההצלחה המפוקפקת והמסוכנת במבחנים הבינלאומיים

יום רביעי, דצמבר 12th, 2012

אתמול התבשרנו על "קפיצתם" של תלמידי ישראל במדרג המבחנים הבינלאומיים ממקום נמוך למקום גבוה יותר. האם באמת השתפרו הישגי כלל התלמידים בישראל, כפי שמורות תוצאות המבחנים הללו? המאמר מסביר את הסיבות לקפיצת הדרך

מאת: אברהם פרנק

המשך…

פרסום מבחני המיצ"ב – עוול לחינוך ולצוותי החינוך בבתי-הספר

יום חמישי, ספטמבר 27th, 2012

הנחיית בית המשפט לפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב של כל בית- ספר במדינה אינה משרתת את צרכי מערכת החינוך. לעיסוק בתפוקות ומדידות השלכות קשות על החינוך

מאת: אברהם פרנק

המשך…

בית המשפט העליון – שקיפות המיצ"ב עדיפה על ערכים חינוכיים

יום שלישי, אוגוסט 28th, 2012

מבחני המיצ"ב, שהם מרכיב במדיניות הסטנדרטים שהוכנסה למערכת על ידי לימור לבנת, והפכה לאסטרטגיה בתקופת כהונתו של גדעון סער, הם נזק לחינוך. שיטת המדידה הזו היא המחלה האנושה של מערכת החינוך. בית המשפט העליון שהתיר פרסום תוצאות המיצ"ב, מעדיף שקיפות על ערכים חינוכיים

מאת|: אברהם פרנק

המשך…

נגד מדיניות מדידה וקביעת סטנדרטים בחינוך

יום שני, אוגוסט 27th, 2012

מדיניות זו של משרד החינוך אינה תומכת בלמידה, אלא בתחרות. מונעת חינוך לחברותיות ועלולה לגרום נזקים נפשיים לתלמידים. מצמצמת את עולם הרוח ומונעת יצירתיות

מאת: גיל גרטל

המשך…