Posts Tagged ‘מדינה יהודית דתית’

האג'נדה של איילת שקד – מדינת הלכה יהודית לא דמוקרטית

יום ראשון, מאי 14th, 2017

בראיון עם איילת שקד שנערך ב-10 במאי במכון האדסון בוושינגטון, נשאלה שקד על הצעת החוק שלה המבקשת להטמיע עת אופייה היהודי של ישראל בחוק. התוצאה מיישום האג'נדה של שקד תהייה ביטול האופי הדמוקרטי של ישראל, והפיכתה למדינת הלכה

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

להכליל בחוק הדגל, הסמל וההמנון את ערכי הרצל והציונות

יום ראשון, נובמבר 27th, 2016

כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מן הראוי לתקן את חוק הדגל, הסמל וההמנון ולהכליל בו גם את הערכים הציוניים מבית מדרשו של הרצל

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

היהדות החילונית ההומניסטית היא "עגלה מלאה", לא "ריקה" כפי שחושבים יהודים מסורתיים

יום ראשון, מרץ 6th, 2016

בתקופה זו בה מנסים לערער את ערכי המדינה היהודית הדמוקרטית, מזכיר לנו פרופ' יעקב מלכין, מנהל מכון "תמורה", במה מאמין יהודי חילוני בעל השקפה הומניסטית ומה הם המקורות מהם שואב את אמונותיו. היהדות החילונית ההומניסטית היא עגלה מלאה בערכים שבזכותם קמה המדינה ובזכותם תמשיך להתקיים

המשך…

"שנת איחוד ירושלים" – צעד נוסף במימוש השקפת העולם של נפתלי בנט

יום שלישי, פברואר 23rd, 2016

יוזמתו של שר החינוך נפתלי בנט להכריז על שנת הלימודים הבאה "שנת איחוד ירושלים" היא צעד נוסף בחינוך לערכיו ובקידום החינוך הערכי של ילדי ישראל על פי השקפת העולם שלו, חינוך לזהות יהודית אתנית

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

על סדר היום של המחנה הציוני – היפרדות מהפלסטינים

יום ראשון, פברואר 21st, 2016

מיתוג אג'נדת ה"היפרדות" של המחנה הציוני בראשות ח"כ יצחק הרצוג, אמור לשמש מכנה משותף פרגמטי משותף ומוסכם לכל הכוחות הפוליטיים, שאינם "הליכוד" ו/או "הבית היהודי". שמשמעותו: מניעת היווצרות מצב בלתי הפיך שימנע הקמת "ישות פלסטינית"

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

הפגנות להחזרת האיזון בלימודי האזרחות

יום שלישי, פברואר 9th, 2016

הפגנות בירושלים ובחיפה נגד התנהלות משרד החינוך בעניין ספר האזרחות המשוכתב שיוכנס לשימוש בבתי-הספר ללא הסכמה ציבורית

המשך…

"עמק שווה" – חיזוק הסיפור היהודי-דתי של ירושלים על חשבון החילוני-היסטורי

יום שלישי, פברואר 9th, 2016

עמותת "עמק שווה" המאגדת ארכיאולוגים ופעילים קהילתיים ורואה בארכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין עמים ותרבויות, פרסמה את הדו"ח השנתי שלה על הפעילות הארכיאולוגית בעיר העתיקה בירושלים ומקומה במאבק הפוליטי והדתי. להלן טעימה קלה מן הדו"ח

המשך…

חזון המדינה היהודית של נפתלי בנט

יום שני, פברואר 8th, 2016

בכנס שנערך במרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן הופיעו ודיברו שר החינוך, נפתלי בנט, שרת החינוך לשעבר יולי תמיר, פרופ' אשר כהן ואחרים. משה נעים פרסם באתר "כאן נעים" נאומים של כמה מהדוברים

המשך…

קנטוניזציה של ישראל

שבת, ינואר 30th, 2016

התגברוּת תהליכי ההקצנה משיחיים באורתודוקסיה ה"יהודית" בישראל, על חשבון הזהות הישראלית ההרצליאנית הציונית מסכנת את ישראל. הדרך למנוע זאת היא להפוך את חיפה ותל-אביב למרכזי תרבות "קנטונאליים" פלורליסטיים מאזנים לירושלים המקצינה. כך יוגשם חזון הרצל בדבר "מדינת היהודים" השונה במהותה מ"מדינה-יהודית"

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

ספר האזרחות המשוכתב – עוד חוות דעת ביקורתית שלא מנעה את אישורו

יום שני, ינואר 11th, 2016

להלן סיפורה של המומחית חנה לרנר שהתבקשה לחוות דעתה על ספר האזרחות ששוכתב, והמליצה לא להשתמש בו במערכת החינוך. חוות דעתה מצטרפת לשתי חוות דעת נוספות שהמליצו אותה המלצה. הביקורת החריפה לא מנעה ממשרד החינוך להתהדר במגוון המומחים האקדמיים וגם לאשר את הספר

מאת: יוסי דהאן

המשך…