Posts Tagged ‘מאגר ביומטרי’

פרויקט בשיתוף גולשים: באילו מדינות קיים מאגר ביומטרי

יום חמישי, פברואר 5th, 2015

התנועה לזכויות דיגיטליות השיקה פרויקט לאיסוף מידע על תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם, בעקבות בדיקה דומה שביצע קבלן חיצוני עבור הרשות הביומטרית, לקראת ישיבת ועדת הכנסת בנושא שתערך ב- 17/2/15. הנתונים שנאספו עד עתה מעלים כי רק שש מדינות הקימו מאגרים ביומטריים לאומיים וכי רוב מדינות המערב סרבו ליצור מאגר שכזה או ביטלו אותו מחשש לביטחון המדינה ופרטיות אזרחיהן

מאת רביב נאוה המשך…

ירידה בביקוש לדרכונים ותעודות-זהות ביומטריים

יום חמישי, ספטמבר 18th, 2014

כך נחשף בדו"ח השנתי של הרשות הביומטרית. התנועה לזכויות דיגיטליות: הזינוק באחוזי הסירוב מראה כי גם אזרחי ישראל מבינים כי המאגר הביומטרי מסוכן ומיותר.

מאת רביב נאוה המשך…

התנועה לזכויות דיגיטליות מגייסת כסף מהגולשים נגד המאגר הביומטרי

יום שני, אוגוסט 26th, 2013

המאבק נגד המאגר הביומטרי ממשיך במלוא המרץ. התנועה לזכויות דיגיטליות פתחה בגיוס כספים מהגולשים בשיטת ה Crowd Funding. 

המשך…

המאגר הביומטרי – העברת הנתונים לא מאובטחת

יום שני, יולי 1st, 2013

יהונתן קלינגר גילה כי חשש אותו העלה לפני ארבע שנים, התאמת: נתוני המאגר הביומטרי אולי יאובטחו היטב, אבל העברתם תתבצע על הרשת הציבורית של משרד הפנים, דבר שיהפוך אותם לחשופים לגנבה כמו-גם להחדרת נתונים כוזבים המשך…

מפלגת העבודה מטרידה אותי בטלפון ובדוא"ל

יום ראשון, ספטמבר 9th, 2012

תמר כהן-מרדכי חליטה להפסיק את חברותה במפלגת העבודה לאחר שהוצפה בטלפונים ובמיילים מהמפלגה מפעיליה. החברות במפלגה הופסקה – ההצפה לא. לקראת הבחירות לסניפים ההטרדות הפכו בלתי נסבלות ותמר פנתה למזכ"ל המפלגה בתביעה להפסיקן.
מפלגת העבודה: מתנצלים. הסרנו את השם מכל רשימות התפוצה שברשותנו המשך…

להכיר את השיטה

יום שני, מאי 28th, 2012

הפחד את הציבור, ואז תמצא פיתרון לפחדים שלו. השיטה עובדת. כל הזמן

מאת יהונתן קלינגר המשך…

הניסוי הביומטרי – המאבק מתחדש

יום שלישי, מרץ 20th, 2012

האגודה לזכויות האזרח מארגנת קבוצת פעילים ליצירת הסברה מסודרת נגד ההשתתפות בניסוי המאגר הביומטרי. בחודשים הקרובים אמור להיפתח קמפיין, שיתמוך בהוצאת תעודות-זהות חכמות ללא הניסוי האנושי במאגר המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 70

יום שישי, פברואר 17th, 2012

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף

המשך…

מיכאל איתן ודב חנין: פריצת כרטיסי האשראי, אות אזעקה למאגר הביומטרי

יום שלישי, ינואר 3rd, 2012

השר ח"כ מיכאל איתן וח"כ דב חנין מפרסמים הודעות אזהרה בדבר מסוכנות המאגר הביומטרי, נוכח פריצת מאגרי כרטיסי האשראי המשך…

שעון נוכחות ביומטרי למורים – מידע והנחיות

יום רביעי, נובמבר 23rd, 2011

מערכת החינוך מצויה בשלב של הכנסת שעון נוכחות ביומטרי לבקרה על עבודת המורים בבתי-הספר. להלן מידע  על השעון הביומטרי, הסכנות לפגיעה בפרטיות והנחיות לפעולה

מאת: יהונתן קלינגר

המשך…