Posts Tagged ‘מאגרי הגז’

לדבר על שוד הקופה הציבורית לטובת בעלי-הון

יום רביעי, אוקטובר 30th, 2019

הרעש התקשורתי סביב התנהלות המשטרה בחקירת חשודים, שהטרידו את שלמה פילבר עד המדינה, הוא עוד ספין של הליכוד ושיתוף פעולה עמו בהסתרת המציאות הקשה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

הסכם הגז עולה לנו בתשלומים עודפים של יותר ממיליארד שקל לשנה

שבת, מאי 27th, 2017

הסכם הגז עולה לאזרחי ישראל ביוקר. אפשר היה להשקיע כספים אלה בשיפור איכות חייהם של קשישים וזוגות צעירים. על הממשלה לפתוח את הסכם הגז ולהוריד את מחיר הגז  לטובת הציבור

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

גז טבעי בישראל – נתונים על התפתחות מחירי הגז וניתוחם – חלק ראשון

יום רביעי, מרץ 8th, 2017

חברת החשמל חתמה על הסכמים לאספקת גז טבעי. בהסכם מ-2001, מחיר היחידה היה 2.47 דולר. ב-2016 האמיר מחיר היחידה לכ-6 דולר

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

על יגאל לנדאו מבעלי השליטה בחברת הגז "רציו"

יום שני, ינואר 16th, 2017

תגובה לכתבת שער שפורסמה ב"כלכליסט" על יגאל לנדאו, מבעלי השליטה בחברת הגז "רציו" המחזיקה בחלק מהחזקה במאגר לוויתן

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מאגרי הגז – מימון ופיתוח לוויתן – מאמר שני

יום חמישי, דצמבר 8th, 2016

לפיתוח מאגר לוויתן יהיה צורך בלקיחת הלוואות. האם החזר ההלוואות יהיה באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח מהציבור שיונפקו דרך קרנות הפנסיה והגמל? ומה יקרה אם לא יהיה ניתן להחזיר את קרן הלוואה?  אז תהייה תספורת

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מאגרי הגז – מימון ופיתוח לוויתן – חלק ראשון

יום רביעי, דצמבר 7th, 2016

שותפי לוויתן הודיעו ב-1 לדצמבר על התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לאור אנרגיות כוח. בעסקה המדוברת אין התחייבויות 'סגורות', זו עסקה של הצהרת כוונות לרכישה ולמכירת גז הטובה לשני הצדדים. כמו כן מדובר בהסכם זעיר ביחס לסכום הנדרש לפיתוח לוויתן

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

שוק הגז הטבעי – ביקורת על מחקר של מכון אהרן דוברת בבינתחומי בהרצלייה – חלק שני

יום רביעי, אוקטובר 19th, 2016

שלושה חוקרים ממכון אהרן דוברת ז"ל במרכז הבינתחומי בהרצלייה כתבו מחקר בשם "רגולציה של שוק הגז הטבעי". להלן ביקורת על המחקר חלק שני. חלק זה מתמקד במודלים שפיתחו החוקרים, בהנחות העומדות בבסיסן והתובנות המתקבלות מהן

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מאגרי הגז הטבעי – תגובה למצגת של "דלק קידוחים" ו"אבנר"

יום שלישי, דצמבר 29th, 2015

"דלק קידוחים"  ו"אבנר"   פרסמו מצגת הכוללת את תוכנית הפיתוח המעודכנות למאגרים, וכן את ההשלכות של השינויים בשוק האנרגיה העולמי – ובראשם הצניחה במחיר הנפט – על הפעילות העתידית. הערות למצגת של דלק קידוחים ואבנר מקבוצת תשובה

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מתווה הגז – תגובה על ההצבעה ואי-ההצבעה בכנסת

יום רביעי, ספטמבר 9th, 2015

ההתעקשות של שטייניץ על קידום מתווה הגז הנוכחי, כאשר הוא חוזר על הנחות היסוד הכוזבות שעומדות בבסיסו, הרסנית. יש לבטל את המתווה המוצע ולחשוב מחדש

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מתווה הגז – ההונאה הגדולה

יום ראשון, ספטמבר 6th, 2015

לקראת הדיון בכנסת ביום שני על מתווה הגז בעקבות תגלית הגז הגדולה במצרים, מסביר אמנון פורטוגלי את ההונאה הגדולה

המשך…