Posts Tagged ‘מאבטחי בתי-ספר’

זכות מאבטח לימי מחלה

יום ראשון, אוקטובר 5th, 2014

מאבטח שואל אודות זכויותיו, עו"ד נאור ירון משיב ואנחנו בעבודה שחורה מפרסמים, לידיעת הרבים המשך…

תשובה למאבטח על תנאי ההעסקה

יום רביעי, מאי 21st, 2014

א. העובד כמאבטח במוסדות חינוך שאל על תנאי ההעסקה. עו"ד ירון נאור השיב המשך…

שאלה של מאבטח על תנאי ההעסקה

יום שני, מאי 19th, 2014

שאלתו של א. נוגעת למכלול רחב של תנאי ההעסקה במשק המשך…

קו לעובד: תִּרְמוּ לפרוייקט נגד העסקה קבלנית מקפחת

יום ראשון, ספטמבר 15th, 2013

קו לעובד פתחו לאחרונה תחום עובדי קבלן תוך שאיפה להביא לסופה של צורת העסקה זו.  לצורך מימון הפעולה הרב תחומית בעניין נפתח אתר תרומות. השאיפה היא להגיע ל-30,000 ש"×— המשך…

שנה טובה מ"קו לעובד" ולמען מאבטחי מוסדות חינוך

יום שישי, ספטמבר 6th, 2013

אנחנו ב"קו לעובד" מאחלים לכם שנה טובה, 
ומזמינים אתכם להצטרף אלינו, לתמוך בקמפיין החדש שלנו ולהפיץ אותו בין חבריכם

המשך…