Posts Tagged ‘כנסת’

התנועה לזכויות דיגיטליות: לא להגמיש את הקריטריונים לבחינת המאגר הביומטרי

יום שני, אוגוסט 1st, 2016

הועדה הביומטרית תתכנס בכנסת  ביום שני 1 באוקטובר. לפי התנועה לזכויות דיגיטליות מטרת הדיון להגמיש את הכללים כך שניסוי המאגר יוכתר בהצלחה. התנועה תדרוש לא להגמיש את הקריטריונים לבחינת המאגר הביומטרי חודשים ספורים לפני סיום הניסוי

המשך…

האגודה לזכויות האזרח – חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת

יום שני, אפריל 4th, 2016

בשבוע שעבר הסתיים מושב החורף של הכנסת. במושב זה המשיכה ואף החריפה מגמת החקיקה האנטי-דמוקרטית המאפיינת את הכנסת בשנים האחרונות

המשך…

תמר זנדברג –סיכום פעילות במושב הכנסת

יום ראשון, אפריל 3rd, 2016

×—"×› תמר זנדברג ממרצ מסכמת את פעילותה במושב הכנסת האחרון: מושב הכנסת שמסתיים היום ×”×™×” מתגמל, מאתגר ובעיקר – עמוס. אני מצרפת סיכום קצר ותמציתי של הפעילות שלי במושב האחרון

המשך…

יום הסביבה בכנסת – מקריבים את בריאות התושבים על מזבח ייצוא הגז

יום שישי, יוני 26th, 2015

להלן נוסח המכתב שנשלח למבקר המדינה, ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה ולחברי-הכנסת לקראת הדיון של הוועדה על על דו"ח 65ג של מבקר המדינה- הטיפול בזיהום אויר ממקורות נייחים, שנערך ביום הסביבה בכנסת. כותבות המכתב הן חנה קופרמן ואלה נווה הנאבקות למניעת הזיהום הסביבתי בנפת חיפה

המשך…

החוק לאיסור צריכת זנות – הוגן, חיוני וחשוב

יום ראשון, יוני 1st, 2014

בעקבות נייר העמדה של העמותה להסדרת הזנות נגד חקיקת החוק ההופך צרכני שירותי זנות לעבריינים, מסבירה פעילה בעד החוק מדוע הוא חשוב להגנתן של נשים (וגברים) העוסקות בזנות וטוענת כי הניסיון במדינות אחרות מראה כי מדובר באמצעי יעילי לצמצום תופעת הזנות

מאת ניבה לכטמן המשך…

נגד הצעת חוק הפללת לקוחות הזנות – נייר עמדה

יום שני, מאי 26th, 2014

נייר עמדה של העמותה להסדרת הזנות בישראל לקראת דיון בועדה למאבק בסחר בנשים  כנסת טוען ×›×™ חוק המפליל לקוחות לא יגן על נשים העוסקות בזנות ולא יפחית את ממדיה המשך…

ח"כ מיקי רוזנטל – מה עשה בכהונתו הראשונה בכנסת

יום רביעי, אפריל 2nd, 2014

להלן סיכום פועלו של ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה) בכהונתו במושב החורף בכנסת, ותוכניות פעילותו במושב הקיץ, כפי שהציג במכתב ששלח לחברים

המשך…

ניתוק המים לתושבי מזרח ירושלים – דיון חירום בכנסת

יום ראשון, מרץ 16th, 2014

ביום רביעי 19 במרץ 2014 תדון הוועדה לפניות הציבור בכנסת בניתוק המים לתושבי מזרח ירושלים. עמדתה של האגודה לזכויות האזרח היא שהזכות למים היא זכות יסוד, וחובתן של הרשויות להביא לחידוש המים באזור. להלן פירוט העמדה ונוסח המכתב ששלחה האגודה לשר התשתיות

המשך…

איציק שמולי לבנימין נתניהו ראש הממשלה: מדוע אינך דואג לבעיות הדיור והתעסוקה?

יום חמישי, נובמבר 14th, 2013

ח"כ איציק שמולי, 'העבודה', אסף 40 חתימות של ח"כים ונשא דברים על קשיי דור המחאה במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו. להלן נאומו

המשך…

בואו לדיון בבג"צ על עתיד הגז הישראלי

יום רביעי, אוקטובר 16th, 2013

ביום ראשון 20 באוקטובר 2013 בשעה 11.00 יתקיים בבית המשפט העליון  בירושלים בהרכב מורחב דיון על העתירות שהוגשו על-ידי חברי הכנסת מהעבודה ומהליכוד. אתם מוזמנים להיות נוכחים בדיון

המשך…