Posts Tagged ‘ישראל’

הניאו-ליברליזם הורג

יום חמישי, מאי 27th, 2021

הניאו-ליברליזם נכשל בארצות-הברית, אבל במדינת-ישראל עדיין מקדמים אותו.  סוכני הניאו-ליברליזם המשרתים את בעלי-ההון שמתעשרים מהמודל, מייבאים אותו לישראל.  על הציבור להיאבק נגד מגמה זו למען הגנה על רווחתו

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

לחקור שואה וג'נוסייד בישראל / פלסטין

יום חמישי, יוני 23rd, 2016

מושב מיוחד במסגרת הכנס החמישי של האיגוד הבינלאומי של חוקרי ג'נוסייד יתקיים ב-29 ביוני משעה 16.00 עד 17.45 במכון ון ליר בירושלים

המשך…

על ההתפתחויות האחרונות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם –חלק שלישי

יום ראשון, פברואר 14th, 2016

השילוב של ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות לייצור חשמל, להקטנת צריכת החשמל והדלק, ולאחסון אנרגיה יביא לשינוי מהותי בשוקי החשמל. קצב ההתפתחות של טכנולוגיות אלו יביא להוזלת ייצור חשמל מאנרגית שמש ורוח. סקירה בת שלושה חלקים על ההתפתחויות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם. חלק שלישי

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

בחסות בחירות  2015 – פשיטת רגל של הדמוקרטיה הישראלית

יום רביעי, דצמבר 31st, 2014

עם סגירת ערוצי תקשורת במקביל למערכת הבחירות – הקש ששבר מבחינתה את גב הגמל,  משחזרת כאן ילידת 1948  את ×—×™×™×” בלופ מחניק חסר מוצאחו

מאת נטע חוצן המשך…

הצעה: להוסיף את "הלוואי" כהמנון שני למדינה

יום שישי, אוקטובר 21st, 2011

מילות "התקווה" – "להיות עם חפשי בארצנו" התאימו לימי טרום העצמאות, הן מבטאות גם את הכמיהה לעלות ארצה.  יש מקום להוספת מימד של כמיהה לשלום ולחיבור בין מזרח למערב, דקל דוד עוזר מציע להוסיף את "הלואי" מאת אהוד מנור שהלחין בועז שרעבי המשך…

הרצאה: השוואה – מדינת הרווחה בגרמניה ובישראל

יום שישי, אוקטובר 21st, 2011

ההרצאה תערך באנגלית ותתקיים בקפה דורסייה, ברח' בן יהודה 230 פינת שד' נורדאו, תל אביב-יפו, 24.10.11, 19:00 המשך…

שלום עכשיו? עדיין לא

יום שני, ספטמבר 26th, 2011

שני הצדדים בסכסוך משלמים את מחיר טעויותיהם לאורך השנים. על ישראל להחזיר לעצמה את היוזמה ולקדם הסדר עם הפלסטינים למען בטחונה.

מאת תומר ישראלי המשך…