Posts Tagged ‘יצוא ×’×– טבעי’

פרויקט צינור הגז מישראל לאירופה מוטל יותר ויותר בספק

יום רביעי, דצמבר 5th, 2018

לדברי ד"ר צ'ארלס אלינאס, מומחה בתחום הגז והנפט, הסיכוי לייצא גז מישראל נמוך, אין הצדקה לצינור איסט-מד

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

צינור הגז מישראל לאירופה – לעצור את שוד הגז ולפעול לטובת המדינה

יום שלישי, נובמבר 27th, 2018

לחופיה של מדינת ישראל נתגלה גז, הגז הזה הוא רכוש המדינה. הנחת צינור גז תת ימי לאירופה פירושה חיסול כל אפשרות לעצמאות אנרגטית ישראלית. אפשר לבטל את הזיכיונות לטייקונים ולנהל את משק הגז לטובת המדינה

מאת: ק.טוכולסקי

המשך…

מתווה הגז – מצרים תפסיק לייבא גז ולא תזדקק ליבוא גז מישראל. תועמלני הגז מתעלמים

יום רביעי, נובמבר 22nd, 2017

מצרים לא תזדקק ליבוא גז מישראל. זה אינו מונע משותפויות הגז ותועמלניה להמשיך להתייחס לאפשרות שישראל תייצא גז למצרים

 מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ייצוא גז למצרים, כמו תבן לעפריים

יום שני, אוגוסט 14th, 2017

לפני מספר  ימים פורסמו מאמרים בארץ ובחול על החוק החדש במצרים שיאפשר ייצוא גז מישראל למצרים.  בתמצית אומר שייצוא גז למצרים בשנים הקרובות הוא כמו תבן לעפריים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

הרחקת אסדות ×”×’×– והקונדנסט ל – 120 ק"מ מהחוף – תושבי זיכרון, יקנעם והסביבה יצאו למאבק

יום ראשון, יוני 18th, 2017

תושבי יישובי מגידו וזיכרון-יעקב וסביבותיה הפגינו ביום שישי נגד תכנית המיתאר להקמת מיכלי אחסון לקונדנסט ונגד הקמת אסדות לזיקוק גז במרחק של 7 ק"מ מהחוף. החשש הוא מזיהום דומה לזה שבחיפה שיסכן את הבריאות ואת הסביבה

מאת: חנה קופרמן

המשך…

צינור ×”×’×– הטבעי מישראל לאירופה – להטיל ספק בהקמתו

יום שני, אוקטובר 31st, 2016

ההודעה של משרד האנרגיה על היתכנות גבוהה להקמת צינור להולכת גז טבעי מישראל לאירופה היא מלאכת מחשבת של תחמנות וחצאי אמת. יש להתייחס להודעה בספקנות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ח"כ יעל כהן פארן עתרה לבג"צ נגד תשדירי חברות הגז ברדיו

יום שלישי, דצמבר 15th, 2015

ח"כ יעל כהן פארן עתרה לבג"צ נגד רשות השידור בעניין פרסומת חברות הגז המשודרות בניגוד לחוק. החוק אוסר שידור פרסומות ברשת ממלכתית הנוגעות לנושא שנוי במחלוקת או שעליו מתנהל דיון ציבורי ופוליטי נרחב

המשך…

מתווה ×”×’×– – הפרופגנדה של נתניהו ושטייניץ – סודות, שקרים וחצאי אמת

יום ראשון, ספטמבר 20th, 2015

 'להוציא את הגז מהים' ו'אובדן הכנסות המדינה' תוך הטלת האשמה ברגולציה שהביאה לעיכוב בפיתוח לוויתן, הם מהסיסמאות הבולטות של נתניהו, שטייניץ ועושי דברם כדי להצדיק ולדחוף לאישור מהיר של מתווה הגז.זו תעמולה הניכרת לעין כשמשווים למצב שדה הגז בקפריסין המצוי בבעלות אותם תאגידי גז של לוויתן

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מתווה הגז: סודות, שקרים וחצאי אמת

יום ראשון, אוגוסט 23rd, 2015

ראש הממשלה ושר האוצר מבטיחים הכנסה של מאות מיליארדי שקלים למדינה כתוצאה מחוזי הגז אולם ניתוח של המתווה מלמד כי דבריהם נשענים על הנחות לא מבוססות ועל נתונים לא מדויקים

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

דו"ח מבקר המדינה על מתווה הגז – לפתוח בחקירה פלילית

יום רביעי, יולי 22nd, 2015

על היועץ המשפטי לממשלה לבדוק את היבט המחדל המתואר בדו"ח מבקר המדינה ולשקול אם הוא מהווה עבירה פלילית

מאת: מנחם לוריא

המשך…