Posts Tagged ‘ימי-מחלה’

שאלות עובדים – הלנת שכר

יום ראשון, נובמבר 8th, 2015

עובד לא קיבל שכר, קראו את השאלה ואת תשובתו של עו"ד ירון נאור.  וגם שאלה (ותשובה) אודות ניצול ימי מחלה שנצברו המשך…

זכות מאבטח לימי מחלה

יום ראשון, אוקטובר 5th, 2014

מאבטח שואל אודות זכויותיו, עו"ד נאור ירון משיב ואנחנו בעבודה שחורה מפרסמים, לידיעת הרבים המשך…

חישוב אחוזי משרה והפרשות מעסיק

יום רביעי, נובמבר 27th, 2013

עובד שואל ועו"ד ירון נאור משיב המשך…

הצעות חוק להקלה על הורים לילדים חולים

יום חמישי, אוקטובר 31st, 2013

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות דנה אתמול בשתי הצעות חוק. הראשונה מאריכה את חופשת הלידה של אמהות שתינוקן מאושפז לתקופה ארוכה. השנייה  מעניקה הקלות משמעותיות בימי-מחלה להורים לילדים עם מוגבלויות

מאת רביב נאוה המשך…

שלי יחימוביץ', פעלי למתן ימי מחלה לעובד ע"פ ותק מקצועי

יום רביעי, מאי 30th, 2012
ליאת (שם בדוי) מציעה לשנות את החוק בנושא ימי מחלה כך שמספר הימים ייקבע ×¢"פ הותק של העובד במקצועו ולא ×¢"פ הוותק במקום העבודה הנוכחי. להלן מכתבה לחברת הכנסת שלי יחמוביץ' המשך…

דמי מחלה עקב הריון של בת זוג: מה אומר החוק?

יום חמישי, אפריל 7th, 2011

עו"ד רותם שפירא עונה לשאלה בנושא המשך…

זכויות מאבטחים: משנה מקום משנה מזל?

יום שלישי, מרץ 22nd, 2011

מה קורה כשעובד המחוייב למקום עבודתו מחליט לעבור דירה למקום מרוחק והאם  גם הבעל זכאי לימי מחלה כשבת-זוגו יולדת. עו"ד רותם שפירא משיב לשאלותיה של הקוראת אסתר המשך…

הצעות לשיפור דמי מחלה ודמי אבטלה

יום רביעי, דצמבר 15th, 2010

א' היא אם לילד עם הפרעת קשב. בהמשך לחלק הראשון אודות לקויי למידה במערכת החינוך – מבט של אמא, היא מביא כאן הצעות לשיפור בתחום דמי אבטלה ודמי מחלה המשך…

חיים אורון: נפעל לתקן את חוק הביטוח הלאומי

יום רביעי, פברואר 3rd, 2010

בעקבות פנייתו של הראל לייבוביץ' בענין חוק הביטוח הלאומי כך שליווי בן משפחה לטיפול רפואי יוכר על ידי הביטוח הלאומי, הבטיח ח"כ חיים אורון לנסח הצעת חוק על פי פנייתו של לייבוביץ'

המשך…

שלי יחימוביץ' על ליווי קרוב לטיפול רפואי: מצטערת, ידי מלאות

יום רביעי, ינואר 20th, 2010

לשכת ×—×”"×› שלי יחימוביץ' השיבה תוך יום למכתבו של חברנו הראל לייבוביץ' בנושא היעדרות מעבודה לצורך ליווי קרוב משפחה לטיפול רפואי. בשל העומס העצום על הלשכה, הראל ייאלץ לחפש כתובת אחרת המשך…