Posts Tagged ‘יוסי וסרמן’

הסתדרות המורים – ההסכם שחתם וסרמן עם משרד החינוך פוגע במורים

יום ראשון, פברואר 5th, 2017

מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן חתם בשלהי כהונתו על הסכם עם משרד החינוך המתנה את ביטול מכסות המורים שיקודמו בדרגה בהפחתת טבלאות השכר. להלן פנייה של מורה המלינה על העוול שנגרם למורים. בהמשך הודעה המבשרת כי מזכ"לית הסתדרות המורים תבקש לבטל הסכם זה

המשך…

הסתדרות המורים: עתירה של סיעת נח"ל נגד המזכ"ל

יום ראשון, נובמבר 6th, 2016

העתירה – נגד משיכת פיצויים מופרזים למזכ"ל, יוסי וסרמן, ולממלא מקומו.

מאת מערכת עבודה שחורה

המשך…

מורים, אל תאפשרו לוסרמן לבטל את הבחירות

יום רביעי, יולי 8th, 2015

בימים אלו,  מנהלים יוסף וסרמן וחבר מרעיו סבב טלפונים זריז לשכנוע חברי המרכז להצביע בעד הארכת הקדנציה של הנהגת הסתדרות המורים בשנה נוספת ולוותר על בחירות. כל זאת, נעשה במחשכים מבלי לידע כמובן,  את המורים. גילה קליין, ראשת האופוזיציה ויו"ר סיעת נחל בהסתדרות המורים – במכתב למורים- דורשת לקיים את הבחירות במועדן המשך…

הסתדרות המורים – האם וסרמן ידיח את השופטת פריש?

שבת, פברואר 21st, 2015

לאחר שראש סיעת האופוזיציה "נחל" בהסתדרות המורים, גילה קליין, זכתה בעתירה לקבלת נתונים מתוך מאגר המידע של ההסתדרות, מכנס מזכ"ל הסתדרות המורים, יוסי וסרמן, את חברי הנהלת בית ההסתדרות לישיבה חשובה. השמועה אומרת כי בכוונתו להשיג אישור לאי קבלת הפסיקה ולהדחת השופטת שרה פריש בבית דין חברים של הסתדרות המורים מתפקידה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

סיעת נחל בהסתדרות המורים: לא להשתתף בכנס "חינוך לאזרחות גלובלית"

יום שני, פברואר 10th, 2014

לכנס שייערך בחיפה ביום שני 11 בפברואר לא הוזמנו חברי סיעת נחל בהסתדרות המורים, סיעת האופוזיציה לסיעת המנכ"ל יוסי וסרמן. זאת למרות שהכנס מומן בכספי ציבור. שעות אחדות לפני פתיחת הכנס החליט בית-הדין לאפשר את השתתפותה של יו"ר האופוזיציה באירוע.

המשך…

שי פירון, הסר חסותך מכנס הסתדרות המורים

יום חמישי, פברואר 6th, 2014

יו"ר סיעת נחל באופוזיציה בהסתדרות המורים, גילה קליין, מבקשת במכתב זה משר החינוך שי פירון להסיר חסותו מכנס בינלאומי שעורך יוסי וסרמן, מזכ"ל הסתדרות המורים

המשך…

כך מנסה מזכ"ל ההסתדרות יוסי וסרמן להשתיק אופוזיציה – מייבש להם את תקציבי הפעילות

יום חמישי, דצמבר 19th, 2013

ביום חמישי  12 בדצמבר העביר מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן החלטה בהנהלת ההסתדרות לקצץ שוב את תקציב סיעת נח"ל האופוזיציונית בהסתדרות המורים. הוא הקצה לה 28 אלף ₪ בלבד, לעומת תקציב שנתי של 200 אלף ₪ בשנה לפני ארבע שנים

המשך…

גילה קליין – יו"ר האופוזיציה בהסתדרות המורים נגד הלימודים בחופש

יום רביעי, דצמבר 11th, 2013

גילה קליין, יו"ר סיעת נחל בהסתדרות המורים מתנגדת להתנהלות יו"ר ההסתדרות. יו"ר ההסתדרות יוסי וסרמן מנותק מציבור המורים אותו היה אמור לייצג. במקום להגן על זכויות המורים, וסרמן מסכים למהלך שר החינוך לויתור על חודש חופשה שלם בלי להיכנס למו"מ ובלי לקיים דיון על כך. יש לנהל מו"מ ולדרוש תגמול הולם, אם מורים יוותרו על חודש חופשה. יוסף בן מרדכי ערך את הראיון

המשך…

ניצחון לסיעת נח"ל בבית-הדין של הסתדרות המורים

יום ראשון, נובמבר 10th, 2013

הנהלת הסתדרות המורים מנסה להצר את צעדיה של סיעת נח"ל האופוזיציונית לסיעת המזכ"ל יוסי וסרמן, ועושה זאת באמצעות העמת קשיים במימון המגיע לה כסיעה. כך היה ב-2012, וכך גם ב-2013. סיעת נח"ל הגישה לבית הדין של הסתדרות המורים עתירה על אי תשלום הוצאות שוטפות. בית הדין קיבל את העתירה, ודרש מההסתדרות לשלם לסיעה את כל הוצאותיה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

ח"כ מרב מיכאלי שואלת את שר החינוך על התנהלות הסתדרות המורים

יום שלישי, ספטמבר 17th, 2013

נוכח כתבות בעיתונות המציגות לכאורה התנהלות לא תקינה של הסתדרות המורים ושל העומד בראשה, מר יוסי וסרמן, מפנה ×—"×› מרב מיכאלי שאילתה מפורטת וממוסמכת לשר החינוך, ×—"×› שי פירון. יש גם עדכון לפוסט, הפגנה על מניעת השתתפותה של גילה קליין בכנס מקצועי "מחנך כפורץ דרך" המשך…