Posts Tagged ‘יום-הזכרון-לשואה’

היחס לשואה במכינה בעלי

יום שישי, מאי 3rd, 2019

אתר מכינת "בני דוד" בעלי חושף את היחס לשואה בקרב שני רבנים במכינה בעלי:  "….הוא (היטלר) צודק.. חוץ מזה שהוא בצד הלא נכון "."…יש גזענות…". היחס לשואה, התגובות אליו וניתוחן

 מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מיום השואה ועד יום הניצחון

יום שני, מאי 5th, 2014

ק. טוכולסקי מבקש לתת את הכבוד לימי הזכרון, למרות הניצול הציני שעושים בהם לעתים

המשך…

ניצול ציני של השואה

יום שלישי, אפריל 9th, 2013

ק. טוכולסקי מתקומם על כך שמבחינים בין זקנים עניים וסובלים שהם ניצולי השואה לבין מי שאינם כאלה.  זקן עני וסובל הוא זקן עני וסובל בין אם ניצל מהשואה ובין אם לא היה "שם".  גם ההפרדה הזו היא לצורך הפרד ומשול המשך…

ליום הזיכרון: קינה על מיסטיפיקציה, זילות ורידוד ערך השואה

יום ראשון, אפריל 7th, 2013

יניב יורקביץ מציב בפנינו מראה כדי שנראה איך עשינו את יום השואה זול ורדוד, איך לא הפנמנו את המשמעות האוניברסאלית ואיך איננו מישמים את מסקנות השואה כלפי החלשים שבינינו, בין אם הם מהגרי-עבודה / פליטים מאפריקה, או גם זקנים "משלנו" המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 31

יום שישי, מאי 13th, 2011

מבחר תכנים מעניינים שעלו ברשת בשבוע החולף ליקט וערך: איציק יאפ המשך…

להפסיק את "מסעות השואה" של הנוער לפולין

יום חמישי, פברואר 18th, 2010

"לפני שנים נלאיתי מלזעוק כאשר הנושא היה "הכריך". האפליה הזאת זעקה לשמים. ילד אחד מוציא כריך עשיר עם תוספות, חברו על ידו בולע את רוקו מרוב כאב וצער". מחנך זקן, מיוזמי מסעות הנוער לפולין, כואב את הפערים החברתיים בחברה הישראלית שנעשו הצופן המסחרי שלה.  ומשחדרו הפערים האלה למסעות, בנוסף לרעות אחרות, יש להפסיקם
מאת: מיכאל בהט המשך…

נרטיב יום השואה – נושא לדיון

יום שלישי, אפריל 21st, 2009

צבי גיל, עיתונאי וסופר, מהרהר על יום השואה, חשבון הנפש הנוקב מול העולם, והשלכותיו בהתבוננות פנימה – בקרב העם היהודי ובישראל המשך…