Posts Tagged ‘יולי-תמיר’

מבחני המיצ"ב – הצעה למדיניות חדשה

יום חמישי, מרץ 14th, 2019

מומחים העוסקים בתחום החינוך שלחו לשר החינוך מכתב המציע שיטה חדשה לניהול מבחני המיצ"ב, שתשמש כלי בידי משרד החינוך להעריך את הישגי החינוך, אך תמנע תיוג של מוסדות וישובים ותשמש כלי לפיתוח כישורי התלמיד

המשך…

עליית מדרגה בהתפרקות משרד החינוך מסמכויותיו והעברתן לגופים חיצוניים

יום חמישי, אוקטובר 2nd, 2014

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פירסם מסמך בשם "תוכניות חיצוניות במערכת החינוך", ממנו ניתן ללמוד על גודל ההפרטה שמבצע משרד החינוך במערכת החינוך.  עיון מעמיק במסמך מלמד על תהליכי הוויתור של משרד החינוך על סמכויותיו בתקופת כהונותיהם של תמיר, סער ופירון

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

סיעת נחל בהסתדרות המורים: לא להשתתף בכנס "חינוך לאזרחות גלובלית"

יום שני, פברואר 10th, 2014

לכנס שייערך בחיפה ביום שני 11 בפברואר לא הוזמנו חברי סיעת נחל בהסתדרות המורים, סיעת האופוזיציה לסיעת המנכ"ל יוסי וסרמן. זאת למרות שהכנס מומן בכספי ציבור. שעות אחדות לפני פתיחת הכנס החליט בית-הדין לאפשר את השתתפותה של יו"ר האופוזיציה באירוע.

המשך…

מכללת שנקר – מאבק המרצים מן החוץ שהתארגנו ב"כוח לעובדים"

שבת, ינואר 18th, 2014

מתוך 400 המרצים במכללת שנקר בניהולה של פרופ' יולי תמיר,  300  מועסקים באופן זמני. הם התארגנו במסגרת "כוח לעובדים" והכריזו על סכסוך עבודה, למרות שהגיעו להסכמות עם ההנהלה על דרכי העסקתם. כל הפרטים באתר "המקום הכי חם בגיהנום" במאמרה של עינת פישביין

המשך…

חינוך לדמוקרטיה בחברה שסועה

יום שלישי, אוגוסט 14th, 2012

קתדרת מחצבי"ם לקציני צה"ל בכירים במכון שלום הרטמן העלו לרשת דיון מרתק בנושא חינוך לדמוקרטיה בחברה שסועה, בהשתתפות פרופ' יולי תמיר, פרופ' אשר כהן, ד"ר יצחק גייגר. מנחה, ד"ר שרגא בר און

המשך…

יולי תמיר קוראת להכריז מלחמה על המבחנים הבינלאומיים

יום שלישי, מאי 22nd, 2012

זו לא טעות. פרופ' יולי תמיר, מי שהייתה שרת החינוך, קוראת לא פחות מאשר להכריז מלחמה על המבחנים הבינלאומיים. להפריך את טענות היסוד שלהם
מאת: שושי פולטין המשך…

עשור חינוכי מבוזבז והאחריות של גדעון סער

יום שלישי, נובמבר 1st, 2011

קדחת של מדידות הישגים שורפת את מערכת החינוך ורק מאיש אחד לא מבקשים להפגין הישגים  ואחריותיות – שר החינוך, גדעון סער   

מאת: אברהם פרנק המשך…

ראמ"×” עצמאית וטובה – אינטרס של כולנו

יום שלישי, אוגוסט 10th, 2010

תגובה אישית (עם גילוי נאות) למאמר ביקורתי על הרשות הארצית למדידה והערכה שפורסם כאן

מאת: איתי אשר

המשך…

משרד החינוך, ראמ"ה קמה – ראמ"ה לא נמה

יום חמישי, אוגוסט 5th, 2010

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך הוקמה בעקבות דו"ח דברת במקום גף ההערכה והמדידה שהיה חלק מהמשרד.  כפיפותה הישירה של הרשות לשר, נהלי הקמתה והמינויים בה, כמו פרטים בהצעת החוק להקמתה (למרות שהיא קיימת ופועלת) מראים, כי היא נועדה לשנות את הלמידה ולעשותה צרה יותר ומוכוונת ציונים
מאת: דליה בלומנפלד המשך…

יאיר לפיד ומוניציפליזציה של החינוך – בשבדיה ×–×” נכשל

יום רביעי, מרץ 31st, 2010

יאיר לפיד רומז על כניסה אפשרית לפוליטיקה ושם לו למטרה לשקם את מערכת החינוך.  הפתרון שהוא מציע, העברת סמכויות לעיריות, נוסה במשך יותר מעשור בשבדיה והסתבר ככישלון

מאת: איתי אשר

המשך…