Posts Tagged ‘יהדות’

יין נסך, תוצרת הארץ ומי הוא יהודי בבקבוק אחד

יום ראשון, אפריל 4th, 2021

רונית ורד פרסמה ב"הארץ" כתבה בעקבות סרט שעשה רון שי שעניינו החמרות הכשרות שהממסד הדתי משית על יצרני היין כדי שיוכר ככשר.  יעקב לקס מוצא בעניין הזה כוונות ומשמעויות נוספות
המשך…

הרצח בבית-הכנסת בפיטסבורג – על הצבועים הרוקדים על הדם

יום חמישי, נובמבר 1st, 2018

"הארץ" פרסם ב-30 לאוקטובר,  מאמר של ישראל כהן המדבר על הרוקד על הדם בעקבות הטבח בפיטסבורג. אלא שכהן במומו פוסל וטועה בזיהוי הרוקדים על הדם

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

האחד במאי – חג ששרשיו במסורת היהודית

יום שלישי, מאי 1st, 2018

איתן קלינסקי מראה לנו את מקורותיהם היהודיים של עקרונות האחד במאי לחברה מתוקנת המשך…

גירוש מבקשי המקלט הוא בגידה ביהדות ובהיסטוריה היהודית

יום ראשון, ינואר 7th, 2018

החלטת ממשלת ישראל לגרש את מבקשי המקלט מאריתריאה ודרפור היא בגידה כלפי המורשת היהודית, ההיסטוריה היהודית, מורשת השואה והתחייבויות המדינה באמנות בינלאומיות

מאת: גבי אנדי

המשך…

על ליטא – מותג תרבותי ייחודי ועל יהודיה המתנגדים

יום רביעי, אוקטובר 19th, 2016

רשמי מסע האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית בליטא בדגש ישועיות ופגאניות מחד, ומאידך שורשים יהודיים ליטבָקִיים

מאת:  דוד סנדובסקי

המשך…

בצלאל סמוטריץ, אל תשתמש בדת היהודית כתירוץ לגזענות

יום חמישי, אפריל 7th, 2016

מופע הגזענות של משפחת סמוטריץ שמעוניינת בהפרדה בין יהודים וערבים מייצג רק אותה. היהדות מגוונת. כולנו יהודים, כל אחד על פי דרכו וטוב שכך. היהדות לא שייכת למשפחת סמוטריץ ואיש לא מינה אותה לדבר בשם היהדות

מאת: פלי אייזנשטט

המשך…

האם משרד החינוך נאבק באמת נגד הגזענות? – השבוע שהיה בחינוך 12

יום שלישי, נובמבר 25th, 2014

אירועי הגזענות מציפים את הצורך בחינוך לדמוקרטיה וזכויות אדם. משרד החינוך אמור לדאוג לכך. אלא שעל פי התקציבים המוקדשים לנושאים אלה בהתקשרויות ללא מכרז, משרד החינוך מעדיף להעמיק את הזהות היהודית ציונית. ההשקעה בחינוך לדמוקרטיה דלה ואינה מספקת לטיפול בבעיית הגזענות הגואה במדינה

מאת: דליה וענת

המשך…

הרב אורי רגב -כיצד להתגבר על הסכנה ליהדות בעידן המודרני והסכנה לדמוקרטיה בישראל

יום חמישי, אוגוסט 21st, 2014

 הרשומה של הרב אורי רגב בנושא פרשת השבוע באתר "שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם" מתייחסת לסערה הציבורית סביב החתונה של מחמוד ומורל בהקשר של דמוקרטיה ויהדות

המשך…

האם המדינה חייבת משהו לעניים?

יום חמישי, פברואר 9th, 2012

 מדוע יש לראות במדינה אחראית למובטלים ולחסרי דיור שלא הצליחו לדאוג לעצמם? הפילוסופיה הפוליטית והמסורת היהודית מציעות שתיהן תשובה לשאלה

מאת הרב עדית לב ויריב מוהר המשך…

בית המדרש ברוח ערכי תנועת העבודה יפתח מחר

יום שלישי, דצמבר 6th, 2011

בית המדרש ליהדות וערכי תנועת העבודה ע"ש ערן שפרמן ז"ל פותח את שעריו, ומתכבד להזמין אתכם ליטול חלק בלימוד משותף. בית המדרש יתכנס אחת לחודש, ללימוד עם מרצה חיצוני ודיון ביסודות תפישת עולמינו ומקורותיה המשך…