Posts Tagged ‘טל שניידר’

העבודה והתקשורת – הזמנה לפאנל

יום חמישי, נובמבר 6th, 2014

ביום ה' 13.11.14 יתקיים רב-שיח על דמותה של מפלגת העבודה בעיני הציבור כפי שהיא משתקפת בתקשורת הישראלית. האירוע במסגרת החוג לדמוקרטיה, ממשל ושיתוף הציבור במפלגת העבודה

המשך…

צוק איתן? גילויי הפשיזם של פעילי הימין בהפגנות השמאל

יום שני, יולי 28th, 2014

ההשתלחויות האלימות של מפגינים-פורעים מחוגי הימין ששולהבו לפרוע בהפגנות השמאל מעוררות חשש לחציית גבולות אל מחזות האימה שנראו בימים אחרים ובמקומות אחרים.  דליה בלומנפלד ריכזה תמונות, מאמרים ושידור רדיו המראים ומנסים להסביר את המציאות הקשה שהחברה הישראלית נמצאת בה

המשך…

פעילי שמאל הותקפו על ידי פעילי ימין

יום שני, יולי 14th, 2014

טל שניידר נכחה בהפגנת השמאל במוצ"ש ב"הבימה" בתל-אביב, וחזתה באלימות הימין כלפי המפגינים

המשך…