Posts Tagged ‘טלב אלסאנע’

ישראל מיובשת – מחסור כוח אדם במכס מקל על מבריחי סמים

יום חמישי, מרץ 10th, 2011

הודעה לעיתונות של הוועדה למאבק בנגע הסמים בראשות ×—"×› טלב אלסאנע המשך…

ועדת החינוך: השכלת מבוגרים היא זכות אזרחית בסיסית

יום רביעי, אפריל 7th, 2010

אתר עבודה שחורה סיקר בהרחבה את המאבק נגד סגירת האולפנים והעברת האגף לחינוך מבוגרים למשרד לענייני גמלאים. ב 2 במרס התקיימה ישיבת ועדת החינוך, נושא הדיון: סגירת כיתות השכלה למבוגרים בעיר רהט, לפניכם ציטוטים נבחרים

המשך…