Posts Tagged ‘חרדים’

חינוך ממלכתי חינם, לכולם!

יום ראשון, יולי 11th, 2021

על השמאל השותף בקואליציה להתנגד ליוזמת שר האוצר להגביל נגישות במעונות יום לילדים  שרק אחד ההורים עובד. עליו לפעול להרחבה ושיפור של שירותי החינוך. מפלגות העבודה ומרצ חייבות לדרוש שהחינוך הממלכתי יתחיל מתום חופשת הלידה ויהיה נגיש בחינם לכל

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

פרקים בהלכה חילונית ודמוקרטית. חלק ראשון – החרדים והמדינה

יום שני, אפריל 20th, 2020

אורי יזהר מנתח את יחסי החרדים והמדינה ורואה במגפת הקורונה פתח לשינוי המשך…

יש מה לעשות

יום חמישי, מאי 30th, 2019

אורי יזהר על מה שנחוץ להחזרת הלגיטימיות וההגמוניה לעמדות השמאל המשך…

לא להיכנע לדרישת הרבנים להפרדה מגדרית באקדמיה

יום שני, מאי 14th, 2018

בדיקת נתוני מספר החרדים הרלבנטי ללימודים אקדמיים ובדיקת נתוני עמדות על יחסם להפרדה מגדרית באקדמיה מראה שהיא מקרה של הזנב המכשכש בכלב

מאת:אמנון פורטוגלי

המשך…

בחרתם ליכוד אז תאכלו אותה

יום שלישי, יולי 5th, 2016

"בחרתם ליכוד אז תאכלו אותה"  הוא משפט המופיע בכל פוסט ותגובה לנוכח הבעת מחאה של תושבי הנגב והגליל על העוול של המדינה כלפיהם. זה החל מיד לאחר הבחירות האחרונות כתגובה להצלחתו של הליכוד להמשיך ולאחוז בשלטון. דפוס ההצבעה לפי פילוח אזורי היה ברור – הליכוד הוא המפלגה הנבחרת באזורים המוחלשים בישראל
מאת: בתיה רודד
המשך…

עוז לתמורה: דרישה לעצור את הרפורמה

יום שלישי, יוני 7th, 2016

השבוע נערך בבג"×¥ דיון בעתירתן של מורות חרדיות שלא להחיל עליהן את רפורמת "עוז לתמורה". מורים המתנגדים לרפורמה שלחו מכתב לחברי-הכנסת בתביעה לפתוח את ההסכם מחדש המשך…

הפוליטיקה החרדית החדשה

יום ראשון, מרץ 27th, 2016

במלאת שנה לקיומה של הממשלה ה-34, האיום לשרידותה מגיע לכאורה דווקא על רקע ההתנגדות של המפלגות החרדיות ליהדות הרפורמית. האם סביר שממשלה תיפול על נושא כמו טבילה במקוואות או תפילה בכותל?

מאת: רון שביט

המשך…

בתי-הספר הנוצריים – על שר החינוך להתעשת

יום חמישי, ספטמבר 24th, 2015

המשבר בבתי הספר הכנסייתיים הוא תולדה של ניסיונם של שר החינוך הקודם וראש מפלגתו לפגוע בחינוך החרדי.  שר החינוך הנוכחי, שהסכים לפגיעה זו, חייב לתקן את המעוות

מאת איתן קלינסקי המשך…

ניצחה את האפליה: הנערה מבית שמש תתקבל לסמינר שדחה אותה

יום רביעי, אוגוסט 26th, 2015

לפני שבועיים פרסמנו כאן בעבודה שחורה את פנייתם של הורי נערה מבית שמש שביקשה ללמוד בסמינר "כה תאמר" בעיר, המציע לימודים ברמה גבוהה ומסלול לימודים לבגרות מלאה אולם נדחתה בשל מוצאה.
ועדת הערר של משרד החינוך תקפה במלים קשות את התנהלות גורמי בית-הספר והורתה לו לקבל את התלמידה באופן מיידי המשך…

הקנאים החרדים בירושלים אויבים גדולים לשבת

יום ראשון, אוגוסט 16th, 2015

בתגובה להפגנות השבת האלימות בבירה, אמר הרב עו"ד אורי רגב – מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושיוויון – ש"ספק אם יש אויבים גדולים לשבת כמו הקנאים החרדים בירושלים שמחפשים כל סיבה כדי להתפרע, להשתמש באלימות ולרמוס את השבת"

המשך…