Posts Tagged ‘חוק קרן הגז’

חברת "שברון" – עוד שלב בשוד הגז

יום ראשון, אוקטובר 11th, 2020

על משק הגז בישראל השתלט התאגיד האמריקאי "שברון". זהו תאגיד שלעומתו "נובל אנרג'י" היא חברה הגונה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

המשמר החברתי – סיכום מושב הקיץ בכנסת

יום שני, אוגוסט 18th, 2014

במסגרת סיכומי המדד החברתי, התייחסה מערכת המשמר החברתי אל מספר הצעות חוק חברתיות כלכליות שזכו לחשיבות גבוהה. להלן מספר דוגמאות מתוך הסיכום של המשמר החברתי

המשך…