Posts Tagged ‘חוק הלוביסטים’

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת: לתקן את חוק הלוביסטים

יום חמישי, אפריל 3rd, 2014

לאור המלצות השופט רוזן בפסק דין 'הולילנד' פנתה העמותה לדמוקרטיה מתקדמת במכתב ליו"ר הכנסת ולשרת המשפטים בקריאה להעביר תיקון לחוק הכנסת – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן, שיחייב לוביסטים לפרסם ברבים כל מידע אותו הם מעבירים לנבחר/ת ציבור. להלן המכתב

המשך…

יולי אדלשטיין, מעורבות הציבור בכנסת חשובה

יום שני, מאי 6th, 2013

מכתב זה מטעם יושב-ראש הכנסת הוא תשובה למכתבו של ניצן מתן, פעיל במשמר החברתי, המבקש להסדיר את פעילות הלוביסטים בכנסת

המשך…

יו"ר הכנסת, פעל להסדרת פעילות הלוביסטים

יום חמישי, אפריל 18th, 2013

ניצן מתן מהמשמר החברתי קורא ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין לחייב גם את הלוביסטים לעמוד בכללים ובהנחיות המחייבים אזרחים הנכנסים בשערי הכנסת המשך…

יולי אדלשטיין, דאג לאכיפת כללי הכנסת על הלוביסטים

יום חמישי, אפריל 18th, 2013

ניצן מתן פונה ליושב ראש הכנסת החדש בקריאה להגביל את הלוביסטים ולנהוג בהם כפי שנוהגים במבקרים אחרים במשכן המשך…

הון ושלטון – הבעיה אינה בלוביסטים אלא בשיתוף הציבור

יום ראשון, פברואר 12th, 2012
 בתור אחד מרבים המשמשים חלק מהזמן "לוביסטים בהתנדבות" איני משתתף בגל ה"עליהום" כנגד הלוביסטים. צמיחתו של ענף הלוביזם הוא רק סימפטום למחלות עמוקות יותר
מאת: עו"ד יהונתן קלינגר המשך…

גדעון סער ושלי יחימוביץ', הגבילו עוד את פעילות הלוביסטים

יום ראשון, ינואר 1st, 2012

ניצן מתן מ"התעוררות הרשת לשינוי חברתי" כותב לשר החינוך, ×—"×› גדעון סער, ליו"ר מפלגת העבודה, ×—"×› שלי יחימוביץ' ולשאר יוזמי חוק הלוביסטים וקורא להם להגביל את מספר הלוביסטים בכנסת המשך…

מינוי הרמטכ"ל – דרוש חוק תמנוני תקשורת

יום ראשון, אוגוסט 8th, 2010

מעורבותם של משרדי אסטרטגיה תדמית ותקשורת בתחום הביטחוני הרגיש של מינוי הרמטכ"ל הבא מעוררת את הצורך בהסדרה חוקית של פעילותם. עדיפים מקקי הלשכה מראשי הנחש והתמנונים של משרדי האסטרטגיה

מאת: שי כהן

המשך…