Posts Tagged ‘חוק-החרם’

החקיקה האנטי-דמוקרטית בכנסת – האגודה לזכויות מסכמת את מושב הקיץ

יום שני, יולי 23rd, 2018

הכנסת היא לב הדמוקרטיה, אך לדאבון הלב היא אחת הזירות המרכזיות המשמשת במה לדריסת הדמוקרטיה. להלן  סיכום מושב הקיץ של הכנסת, המפרט את החוקים האנטי-דמוקרטיים שהועברו במושב  ואת עמדת האגודה ביחס לחוקים אלה

המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 65

יום שישי, ינואר 13th, 2012

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף.

ליקט וערך: דורון קאלו

המשך…

עמיר פרץ הוא המועמד המוביל בחקיקה דמוקרטית

יום שני, ספטמבר 12th, 2011

בעקבות הכלי שפותח באתר 'כנסת פתוחה', פיתח יהונתן קלינגר מדד למידת ההצבעות הדמוקרטיות של חברי הכנסת השונים. לפי מדד זה, מבין מועמדי העבודה לפריימריז, עמיר פרץ הוא הדמוקרטי ביותר.

המשך…

מדמוקרטיה מתגוננת לדמוקרטיה מתחדשת – כנס

יום חמישי, ספטמבר 1st, 2011

ב 5 בספטמבר, החל מ 9:30 בבוקר, תתקיים בבית התנועה הקיבוצית, לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב אסיפת ארגונים, פעילים חברתיים ואישי ציבור תחת הכותרת מדמוקרטיה מתגוננת לדמוקרטיה מתחדשת. כל הפרטים כאן

המשך…

נתניהו ושטייניץ – האם הם עוברים על "חוק החרם"?

יום שני, אוגוסט 15th, 2011

איך קרה שרה"מ ושר האוצר קוראים לישראלים להעדיף מוצרים תוצרת חוץ?

מאת: איתמר כהן המשך…

מחאת האוהלים – תפנימו, חברתי ×–×” שמאלני

יום חמישי, יולי 21st, 2011

 את מחיר "חוק החרם" האנטי-דמוקרטי ישלמו גם אנשים שלא חטאו לאיש, אך הפעם אין כאן מקום לפשרות. היום אסור להחרים מוצרי התנחלויות, מחר יאסרו עלינו למחות נגד מחירי הדיור וכעבור זמן אסור יהיה לי לקרוא בעבודה שחורה להחרמת מפלגה בבחירות

מאת: שוקי גלילי

המשך…

מסולידריות עם פלסטינים ועד סולידריות עם מתנחלים

יום שלישי, יולי 19th, 2011

חרם מאורגן על מוצרי ההתנחלויות רק מחזק את הסטיגמה שהדביק הימין לשמאל כ"שונא ישראל" ואינו מסייע לגשר על הנתק הכרוני בין השמאל בישראל ובין הפלחים באוכלוסיה היהודית שמצביעים מסורתית לימין

מאת: איתי אשר
המשך…

חוק החרם או חוק ה"אנטי-חרם"?

יום ראשון, יולי 17th, 2011

"חוק החרם" חוקק בזהירות הראויה, לצעקה של נפגעי החוק אין יסוד אמיתי. הוא אינו פוגע בחופש דיבור או מחשבה, והוא מכוון היטב נגד פעילות עויינת מבית ומחוץ

מאת: רפי לאופרט

המשך…

לא מלחמת אזרחים, מחאה אזרחית כן

יום ראשון, יולי 17th, 2011

הקריאות למלחמת אזרחים מסייעות לגורמי ימין להציג את השמאל כמסוכן למדינה, אך השמאל צריך להיאבק בכוחות האנטי דמוקרטיים באמצעים פוליטיים הכוללים גם מרי אזרחי, שהוא זכות יסוד של כל אזרח החש שמדינתו עושה עוול ומגבה אותו בצווים, תקנות וחוקים

 מאת: אורי יזהר

המשך…

קביעת סדר יומה של המדינה – זכות אזרחית

יום ראשון, יולי 17th, 2011

חוק החרם הוא רק חוליה אחת בשרשרת הולכת ומתארכת של חוקים אנטי דמוקרטיים וגזעניים המסכנים את הדמוקרטיה בישראל, השמיעו קול מחאה, חתמו על עצומות, ארגנו הפגנות, צאו לרחוב והכריזו קבל עם ועדה כי אינכם מוכנים לוותר על זכותכם האזרחית לקבוע את סדר יומה של המדינה

מאת: עמרי די-נור

המשך…