Posts Tagged ‘זכויות-מאבטחים’

זכויות מאבטחים – חוקים חדשים על תנאי-העסקה ועל שכר מאבטחים חמושים

יום רביעי, פברואר 15th, 2017

ועדת העבודה והרווחה אישרה לקריאה ראשונה הצעת-חוק המבטיחה קירוי, חימום, מים וחשמל למאבטחים ושומרים. הצעת-חוק המבטיחה למאבטחים חמושים תנאי-העסקה בסך 80% מהשכר הממוצע תעלה להצבעה היום
המשך…

יואב גלנט, העלה שכר המאבטחים במזרח ירושלים

יום שני, אוקטובר 19th, 2015

הסתדרות הלאומית המייצגת את 200 המאבטחים במזרח ירושלים וברובע המוסלמי בעיר פנתה בתחילת השבוע לשר הבינוי בדרישה לשפר את תנאי העסקתם של המאבטחים במזרח ירושלים. יצוין ×›×™ במשימות  אבטחה בעלות סיכון נמוך בהרבה זוכים המאבטחים לתנאים משופרים באופן משמעותי המשך…

האם צריך לחוקק חוק שיגן על תנאי התעסוקה של עובדי קבלן?

יום רביעי, יולי 22nd, 2015

מכתב זה שנשלח לחברי-כנסת, מתאר את תנאי-העבודה הקשים של המאבטחים השעתיים הנאלצים לעמוד בשמש הקופחת ובחום הכבד. הכותבת, גלית לוי, מציעה לחוקק חוק שיחייב את המעסיקים להתחשב בעובדיו ולדאוג להם לצל ולאוורור, אם עדיין אין חוק כזה

המשך…

קנס כספי על אחור למשמרת איננו חוקי

יום שני, ינואר 26th, 2015

קנס כספי הוא לא חוקי, תשובת עו"ד ירון נאור לשאלתו של ×™., מאבטח במוסדות חינוך, שפורסמה כאן אתמול המשך…

האם דין אחור למשמרת הוא קנס כספי

יום ראשון, ינואר 25th, 2015

שאלתו של ×™., שומר בחברת אבטחה קבלנית המשך…

זכות מאבטח לימי מחלה

יום ראשון, אוקטובר 5th, 2014

מאבטח שואל אודות זכויותיו, עו"ד נאור ירון משיב ואנחנו בעבודה שחורה מפרסמים, לידיעת הרבים המשך…

תשובה למאבטח על תנאי ההעסקה

יום רביעי, מאי 21st, 2014

א. העובד כמאבטח במוסדות חינוך שאל על תנאי ההעסקה. עו"ד ירון נאור השיב המשך…

שאלה של מאבטח על תנאי ההעסקה

יום שני, מאי 19th, 2014

שאלתו של א. נוגעת למכלול רחב של תנאי ההעסקה במשק המשך…

זכויות מאבטחים – האם מותר לא לשלם תוספת על שעות נוספות

יום שלישי, ינואר 7th, 2014

עו"ד ירון נאור עונה לשאלתו של ניר (שם בדוי), עובד בחברת אבטחה המשך…

עבודה במשמרות, שאלה אודות שעות נוספות

יום חמישי, נובמבר 28th, 2013

א. שואל על ההפסקה בין משמרות ואם המשמרת הבאה כולה שעות נוספות.  עו"ד ירון נאור משיב המשך…