Posts Tagged ‘התנועה לחופש המידע’

המשמר החברתי חושף את מסמכי טיסא הנוגעים לישראל

יום רביעי, אפריל 26th, 2017

עשרות מסמכים הנוגעים למעורבות הישראלית בהסכם טיס"א מוצגים כאן לראשונה הם ממחישים איך כללי המשחק הכלכליים נקבעים בלי לשתף את בעלי העניין  החומר נמסר לנו בתשובה לבקשת מידע שהגשנו עם התנועה לחופש המידע, והוא מוגש כאן בצורתו הגולמית

המשך…

התנועה לחופש המידע נאבקת למען שקיפות במשרד החינוך

יום ראשון, מאי 15th, 2016

בחמש השנים האחרונות נערכו 23 שימועים למנהלי בתי-ספר במגזר החרדי על התנהגות לא ראויה. משרד החינוך מסרב למסור מידע על כך. הוגשה עתירה על כך לבית-המשפט

המשך…

התנועה לחופש המידע – על לחצי כי"ל בששינסקי 2

יום שני, פברואר 8th, 2016

התנועה לחופש המידע פנתה למשרדי האוצר וראש הממשלה בבקשה לחשוף את מספר הפעמים בהם נפגשו פקידים בכירים בממשלה עם נציגי כימיקלים בישראל בעת גיבוש הסכם ששינסקי 2 שעסק במיסוי רווחי היתר של חברות העוסקות בכרייה ובחציבה. תשובה התקבלה ממשרד האוצר

המשך…

השבוע שהיה בחינוך 9 – סכומים עצומים לגופים חיצוניים, קיזוז שכר למורים

יום שני, נובמבר 3rd, 2014

נתונים על הוצאות כספים במשרד החינוך בזכות התנועה לחופש המידע, הדיון הציבורי על החינוך המקצועי מתקיים לאחר שמשרד החינוך החליט להחזיר אותו. למרות ההבטחה להקפיא חובות מורים, המשרד ממשיך לקזז שכרם. על תשלומי הורים בקיבוץ ועוד

מאת: דליה וענת

המשך…

התנועה לחופש המידע: אגרות חופש המידע הוזלו ב-80%

יום שני, מרץ 31st, 2014

מהיום (30 במרץ 2014) שימוש בחוק חופש המידע בישראל עולה פחות. על בקשת מידע נצטרך לשלם 20 שקל (במקום 101 שקל). ארגונים חברתיים, חוקרים מהאקדמיה ונזקקים יהיו פטורים מתשלום האגרה

המשך…

עתירת התנועה לחופש המידע – לפרסם התקשרויות הממשלה עם ספקים פרטיים

יום שלישי, מרץ 4th, 2014

התנועה לחופש המידע הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד משרד האוצר לאחר התעלמותו מהחלטת ממשלה המחייבת פרסום של התקשרויות בין המדינה לגופים פרטיים

המשך…