Posts Tagged ‘השידור הציבורי’

השידור הציבורי – יש מקום לכמה גופי שידור ציבורי

יום שלישי, נובמבר 1st, 2016

שני גופי שידור ציבורי איכותיים יכולים להבטיח את עצמאות התקשורת מפני שרירות השלטון. אך זה לא מה שנתניהו רוצה. להיפך. בימי תקציב אלה, על העיתונאים לעסוק בבעיות תקציב הגזירות שהממשלה בישלה לאזרחיה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מה שמעניין את ראש הממשלה – חיסול השידור הציבורי ומכירת הגז

יום שלישי, מרץ 15th, 2016

המדינה הולכת ומידרדרת מדחי אל דחי, אך כל זה לא מעניין את ראש הממשלה. מה שמעניין אותו זה חיסול הביקורת בתקשורת ומכירת הגז. ואם אזרחי ישראל לא יראו לו ברחובות ובקלפיות שאינם מרוצים, הוא יוכל להמשיך כך גם הלאה

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? שינויים בתקציב, החטיבה להתיישבות, רשות השדור ועוד

שבת, דצמבר 19th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. המשך…

הנהלת רשות השידור (בפירוק) הנחיתה את הגרזן על העובדים

יום ראשון, דצמבר 6th, 2015

הנהלת רשות השידור (בפירוק) "התלבשה" על העיתונאים. החל מעוד כשבועיים כולם יחויבו לעבוד מתוך מבני הרשות. כל "חריגה" תצטרך אישור מראש. תארו לכם הודעה על דקירה מחוץ לבניין הטלויזיה. צוות הדיווח, כתב וצלם לא יווצאים לדווח אלא מתרוצצים בבניין לחפש את הממונה שנמצא בדיון חשוב ואין להפריע המשך…

בין קול ישראל, הגנים הבוטניים והחיסונים לתנים, ממשלת ישראל מחסלת את מה שחלש

יום שלישי, נובמבר 10th, 2015

בתקציב הקרוב – 2015 – 2016 – שהממשלה מציגה מתחסלות כל מיני "פינות" שהנזקקים להן חלשים מכדי לזעוק. השדור הציבורי, גנים בוטניים, תמרוץ רופאים לעבוד בספר ("פריפריה"). כל אלה בשעה שהממשלה יוצאת מגדרה לעזור למי שלא באמת צריך את העזרה הזו
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, שכר הח"כים, יום אילת ועוד

יום ראשון, נובמבר 8th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת,
כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה
המשך…

השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. בועדות: השידור הציבורי, תחבורה ציבורית ותשלומי הורים

שבת, אוגוסט 29th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. הועדות משלימות מה שלא הספיקו

שבת, אוגוסט 1st, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

השבוע בכנסת: הועדות מתחילות לפעול, תקציב המדינה, הפרטות, אפניים חשמליים, עולי אתיופיה, מורי קבלן ועוד

יום ראשון, יוני 7th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

רשות השידור – העורך הראשי אך מונה וכבר בחופשה בחו"ל

יום ראשון, אוגוסט 17th, 2014

רק לפני חמישה ימים פיטר כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר), פרופ' דוד האן, את המנכ"ל והעורך הראשי של רשות השידור ומינה לתפקיד את מר יונה ויזנטל. למערכת עבודה שחורה נודע שמר ויזנטל נמצא בחופשה בחו"ל. מערכת עבודה שחורה פונה אל הכנ"ר בשאלה איך ייתכן שהעורך הראשי אך מונה וכבר נסע. האם זה האיתות לציבור ולרשות שמשדר העידן החדש בשידור הציבורי? המשך…