Posts Tagged ‘הצעת חוק עידוד היציאה לעבודה’

תכנית ויסקונסין החדשה – ממשיכים במאבק נגד ההצעה

יום שלישי, אוקטובר 15th, 2013

אמנם המאבק למיגור תכנית ויסקונסין הוכתר בהצלחה בכנסת הקודמת, אך הוא לא מנע מהממשלה הגשת הצעות חוק מחודשות באותו נושא.  למרות ההתנגדויות הרבות לחוק, הממשלה ממשיכה לנסות לחוקקו. הארגונים שפעלו נגד החוק בעבר , ממשיכים במאבק נגד, ומביעים עמדתם ביחס לכשלים בתפיסה הכוללת של התכנית

המשך…