Posts Tagged ‘הפרטת אכיפת החוק’

משטרות עירוניות – ועדת הפנים לא אישרה את החוק אלא האריכה את הוראת-השעה

יום שלישי, פברואר 7th, 2017

ועדת הפנים שהתכנסה לדון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק המשטרות העירוניות לא אישרה את ההצעה, אך האריכה בשלוש שנים את הוראת השעה

המשך…

האגודה לזכויות האזרח – הזמנה לכנס הפרטת סמכויות השימוש בכוח בישראל

יום ראשון, דצמבר 8th, 2013

הכנס שנערך לציון יום זכויות האדם הבינלאומי ובעקבות דו"ח האגודה לזכויות האזרח על הפרטת אכיפת החוק בישראל ייערך ביום שלישי 10 בדצמבר באולם ירושלים בכנסת בשעות 13.00 –15.00

המשך…