Posts Tagged ‘הפגנת השמאל’

לחקור את השוטרים שלא בלמו אלימות מתפרעי ימין

יום רביעי, יולי 16th, 2014

בהפגנת פעילי שמאל במוצ"ש בתל-אביב פעלו אנשי ימין באלימות נגד המפגינים. השוטרים עמדו מנגד ולא ניסו לבלום את האלימות. יתר על כן, שוטרים הביעו הזדהות עם פעילי הימין. חברי סיעת העבודה פונים במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, למפכ"ל המשטרה ולפרקליט המדינה בבקשה לחקור התנהלות נפסדת זו

המשך…

פעילי שמאל הותקפו על ידי פעילי ימין

יום שני, יולי 14th, 2014

טל שניידר נכחה בהפגנת השמאל במוצ"ש ב"הבימה" בתל-אביב, וחזתה באלימות הימין כלפי המפגינים

המשך…