Posts Tagged ‘הפגנות’

הפגנות האפודים הצהובים – בפריז ובישראל

יום שני, דצמבר 24th, 2018

צירוף מקרים מדהים איפשר לתופעת האפודים הצהובים להתפשט מרחובות פריז ועד רחובות תל אביב. בצרפת כמו בישראל המפגינים הודיעו כי הם "אפוליטיים". הצהוב שלהם הוא נגד האדום והירוק. הם הניפו את דגל הרפובליקה הצרפתית, וכמוהם נהגו הישראלים בהניפם את דגל הלאום

מאת: יעקב בן אפרת

המשך…

הפגנת האפודים הצהובים – אז מה לעזאזל קורה בצרפת? – חלק ב'

יום רביעי, דצמבר 19th, 2018

השסע הגיאו-פוליטי השני הקיים, במקביל לשסע בין צרפת המטרופוליטאנית לצרפת הפריפריאלית, הוא השסע בין האוכלוסיות בערים הגדולות. או, אם לדייק, השסע בין הערים הגדולות לפרברים שלהן

מאת: איתי סלייה

המשך…

הפגנות האפודים הצהובים – אז מה לעזאזל קורה בצרפת? – חלק א'

יום שלישי, דצמבר 18th, 2018

המניע הראשוני למחאת ״האפודים הזוהרים״ הוא תהליך שלא ייחודי לצרפת אבל בצרפת הוא מוצא ביטוי חזק מאוד – גוויעת הפריפריה

מאת: איתי סלייה

המשך…

בדמוקרטיה הבחירות נעשות בקלפי ולא ברחוב

יום שלישי, אוקטובר 24th, 2017

היום הראשון לפתיחת מושב החורף של הכנסת (23.10.2017). מול הכנסת התקיימו מספר הפגנות. הכנסת מנותקת מצרכי הציבור מקדמת שלל חוקים שלא יתנו מענה למצוקות ולצרכים של העם. מי שרוצה טיפול במצוקות העם, שיצביע בעד נציגים ההמתייחסים למצוקותיו ומשרתים את הציבור

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

ככה לא בונים אלטרנטיבה

יום שלישי, מאי 24th, 2016

השמאל הישראלי תקוע בקטנות ואינו משכיל להתאחד כדי להחליף את השלטון.  וגם מה שצריך לעשות לשם כך
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

שימוש ב"בואש", האם המשטרה אינה נשמעת להוראות המשטרה

יום שני, דצמבר 22nd, 2014

יהל זמיר תושב שאיכפת לו, שלח אלינו את המכתב הבא שעניינו העיקרי הוא חריגה לכאורה של מפעילי ה"בואש" ממגבלות השימוש על-פי נוהלי המשטרה. דובר המשטרה: "הפעלת ה"בואש" מתבצעת עפ"י הנהלים" המשך…

להעיף את הממשלה ולהתחיל לשקם

יום שני, אוגוסט 25th, 2014

ק. טוכולסקי מונה את מחדלי הממשלה שאינה יודעת לעשות שום דבר לטובת העם. לא כלכלה – רק להיטיב עם המעטים על חשבון הרבים – לא מלחמה ובודאי לא שלום, אפילו לא שקט. המסקנה לשלוח אותם הביתה. השיטה הפגנות המונים ושביתות משתקות המשך…

רוחות גזענות והסתה בחיפה – העיר המשותפת ליהודים וערבים

יום שני, אוגוסט 11th, 2014

על רקע המלחמה בעזה, מנשבות בחיפה רוחות של גזענות והסתה, המרחיקות את העיר מהחזון של עיר משותפת, שוויונית ושוחרת שלום

מאת: יאלי השש

המשך…