Posts Tagged ‘המשרד לשירותי-דת’

כנס שמיטת חובות לאזרחים

יום רביעי, יוני 25th, 2014

הכנס, שהוא יוזמה חברתית של חברי כנסת ותנועות חברתיות, יתקיים ב-17 ביולי בקיבוץ גן שמואל. הרעיון הוא להחזיר לשנת השמיטה את משמעותה המקורות ולסייע לאזרחים נזקקים לשמוט חובותיהם לרשויות מקומיות וגופים ציבוריים ולפתוח דף חדש בחייהם

  המשך…

הבית היהודי – המשרד לחינוך מחדש

יום שלישי, יולי 16th, 2013

במהלך עוקף משרד החינוך ובמימון מפלגתי ללא פיקוח הצליחו ב"בית היהודי" להקים דרך משרד הדתות זרוע חינוכית עתירת תקציב שעומדת להיכנס היישר לכיתות ברחבי הארץ

המשך…

איילת שקד, גישתך ליהדות – צרה וטוטאליטרית

יום ראשון, מאי 26th, 2013

אמנון פורטוגלי צפה בחברת הכנסת החילונית של הבית היהודי מצדיקה את הקמת "מנהלת הזהות היהודית" במשרד הדתות והזדעזע מהשטחיות והאטימות המשך…