Posts Tagged ‘המשרד-לענייני-גמלאים’

השר אורבך: הטבות לגמלאים תמורת שנת התנדבות

יום רביעי, אוקטובר 29th, 2014

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיימה היום דיון בהשתתפות השר לאזרחים ותיקים, אורי אורבך. זאת בעקבות החלטת הממשלה להקים מערך התנדבות לאזרחים ותיקים, אשר יתגייסו לתת מענה לצרכים ולחוסרים שקבעו משרדי הממשלה השונים
נתקבל מועדת העבודה, הרווחה והבריאות
המשך…

ממשלת ישראל: ספר תכניות העבודה

יום ראשון, אפריל 1st, 2012

מערכת עבודה שחורה מגישה, כשרות לציבור הגולשים, את ספר תכניות העבודה של ממשלת ישראל לשנת 2012 המשך…

אזרחים ותיקים, השלטונות אינם מכירים את זכויותיכם

יום שני, אוקטובר 17th, 2011

כאזרחים "ותיקים" רבים לפניו נתקל גם מיכה חימוביץ בעובדה שמיצוי זכויותיו מותנה בכך שיתבע אותן,  בהפוך ממיצוי חובותיו לשלטונות, שאז כולם מכירים אותו.  שידור רדיו שבו נזכרה פעילות "עבודה שחורה" הביא אותו לכתוב אלינו המשך…

ועדת החינוך: השכלת מבוגרים היא זכות אזרחית בסיסית

יום רביעי, אפריל 7th, 2010

אתר עבודה שחורה סיקר בהרחבה את המאבק נגד סגירת האולפנים והעברת האגף לחינוך מבוגרים למשרד לענייני גמלאים. ב 2 במרס התקיימה ישיבת ועדת החינוך, נושא הדיון: סגירת כיתות השכלה למבוגרים בעיר רהט, לפניכם ציטוטים נבחרים

המשך…

גמלאי הסתדרות המורים – עניין השי לחג לא נפתר

יום שני, מרץ 22nd, 2010

שלמה אסף – גמלאי של הסתדרות המורים – מדווח לחבריו על הקורה בעלילה המתמשכת של השי-לחג שהם אמורים לקבל, ממי בדיוק? אולי מהסתדרותם, אולי מהממשלה המשך…

משרד הגמלאים מתבקש לעזור לגמלאי הסתדרות המורים

יום שני, אוגוסט 24th, 2009

מורים גמלאים מהסתדרות המורים, המונה כשלושים אלף גמלאים, מבקשים את התערבות המשרד לענייני גמלאים לעזור להם להשיב את זכויותיהם שקוצצו: הצמדה לשכר המורים הפעילים, הוצאת הגמלאים מעמותת המורים וביטול קבלת השי. להלן מכתב של מורה גמלאי בעניין

המשך…

יוסי וסרמן, השב למורים גמלאים המבקשים את עזרתך

יום רביעי, אוגוסט 19th, 2009

המשרד לענייני גמלאים מקבל פניות של מורים גמלאים ופונה אל מזכיר הסתדרות המורים, יוסי וסרמן בתלונה על שאינו משיב להם

המשך…

בנימין נתניהו, לשכות פרטיות לא על חשבון קשישים סיעודיים

יום חמישי, אפריל 23rd, 2009

דליה בלומנפלד פונה אל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אל השרים בנימין בן אליעזר ויצחק הרצוג ואל סגנית השר לאה נס, בקריאה לבחון מחדש את נוהל הלשכות הפרטיות בתחום הסיעוד, על פיו נאלצים הקשישים המעסיקים מהגרי עבודה בסיעוד לשלם אגרה שנתית של עד 840 ש"ח בנוסף על העלויות  האחרות

המשך…

כן לזקן ומיצוי זכויות של ניצולי השואה

יום שני, אפריל 20th, 2009

לקראת יום השואה מובא לפניכם תוכנו של מכתב שנשלח מ"כן לזקן" למבקר המדינה בנושא הבירוקרטיה בה נדרשים לעמוד ניצולי השואה בפנייתם לגורמים שונים כדי למצות את זכויותיהם. ארגון "כן לזקן" קורא ופועל לקידום הכרה בזכויותיהם של כלל ניצולי השואה, ומקבל פניות לקו החם  בנושא.

המשך…

משרד הגמלאים למען גמלאי הדרום

יום שלישי, דצמבר 30th, 2008

בעקבות המצב, מפעיל המשרד לענייני גמלאים שורת צעדים שמטרתם לעזור לגמלאים ולקשישים המתגוררים ביישובים בדרום הארץ

המשך…