Posts Tagged ‘המכון לרפורמות מבניות’

מדיניות צנע ביוון? אפילו מילטון פרידמן היה סקפטי

יום שני, יולי 20th, 2015

בלב המחלוקת בין יוון למדינות האיחוד האירופי עומד הויכוח הכלכלי הקלאסי בין הימין לשמאל בשאלה מהי הדרך האפקטיבית להתמודד עם משבר כלכלי? מצד אחד מוצעים צעדי צנע (קיצוצים), הפרטות וצמצום הגנות על עובדים (מה שמכונה "הגברת גמישות בשוק העבודה") ומהצד השני צעדים מרחיבים מבית מדרשו של קיינס

מאת: מאור מילגרום

המשך…

החיסכון לפנסיה – הבעיה היא לא (רק) בדמי הניהול

יום חמישי, דצמבר 11th, 2014

 בעיות בחובת החיסכון הפנסיוני שהנהיגה המדינה במטרה לעודד את החיסכון לפנסיה

מאת: גלעד בר לבב

המשך…

השבוע שהיה בחינוך 9 – סכומים עצומים לגופים חיצוניים, קיזוז שכר למורים

יום שני, נובמבר 3rd, 2014

נתונים על הוצאות כספים במשרד החינוך בזכות התנועה לחופש המידע, הדיון הציבורי על החינוך המקצועי מתקיים לאחר שמשרד החינוך החליט להחזיר אותו. למרות ההבטחה להקפיא חובות מורים, המשרד ממשיך לקזז שכרם. על תשלומי הורים בקיבוץ ועוד

מאת: דליה וענת

המשך…