Posts Tagged ‘היועץ המשפטי של הכנסת’

המשמר החברתי: חשש לניגוד עניינים בהתנהלותו של ח"כ מיקי זוהר

יום חמישי, יוני 15th, 2017

 המשמר החברתי פנה ביום שלישי 13ביוני במכתב ליועץ המשפטי לכנסת בדרישה להתייחס לניגוד העניינים בפעילות ח"כ מיקי זוהר (ליכוד), יו"ר הוועדה המיוחדת בכנסת לצדק חלוקתי ושוויון חברתי. להלן המכתב

המשך…

פרסומים באתר אינטרנט הובילו להעברת גלעד נתן מתפקידו

יום חמישי, מרץ 14th, 2013

היועץ המשפטי לכנסת הגיב למכתב ששלח אורי יזהר ליו"ר הכנסת בפועל, בנימין בן אליעזר, בעניין היוזמה שנקטה הנהלת הכנסת להעברת ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. הפרסומים באתר האינטרנט "מידה" הובילו בסופו של דבר להעברתו

המשך…